RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Nabavka električne energije za OU 
AleksinacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ALEKSINACrok: 28.09.2021

 Vodovodni materijal 
AleksinacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" ALEKSINACrok: 28.09.2021

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu 
AleksinacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ALEKSINACrok: 12.10.2021

 Pogonska goriva i derivati od nafte 
AleksinacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" ALEKSINACrok: 05.10.2021

 Kamion autopodizač 
ApatinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NAŠ DOM" APATINrok: 27.09.2021

 Ulja za loženje 
ApatinDOM ZDRAVLJA APATINrok: 04.10.2021

 Nabavka kamiona smećara i mašina za otpušavanje kanalizacionih cevi 
AranđelovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARANđELOVACrok: 27.09.2021

 Zimsko održavanje lokalnih puteva 
AranđelovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARANđELOVACrok: 30.09.2021

 Tečni naftni gass 
AriljeOSNOVNA ŠKOLA "STEVAN ČOLOVIĆ"rok: 04.10.2021

 Lož ulje 
AriljeOSNOVNA ŠKOLA "STEVAN ČOLOVIĆ"rok: 04.10.2021

 Izbor privatnog partnera za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvdnje i distribucije toplotne energije 
Bačka PalankaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKA PALANKArok: 12.10.2021

 Sanacija divljih deponija 
Bačka PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALPROJEKT"rok: 27.09.2021

 Popravka, reparacija starih kanti i nabavka kontejnera za odlaganje otpada 
Bačka PalankaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKA PALANKArok: 01.10.2021

 Sanacija filterskih polja 
Bačka PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALPROJEKT"rok: 04.10.2021

 Nabavka i ugradnja degazatora sa izradom projekta izvedenog stanja 
Bačka PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALPROJEKT"rok: 04.10.2021

 Nabavka motornih goriva 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 04.10.2021

 Javna nabavka uglja i briketa 
Bačka TopolaOSNOVNA ŠKOLA "STARI KOVAČ ĐULA" STARA MORAVICArok: 04.10.2021

 Ogrev za grejanje na čvrsto gorivo - pelet 
Bajina BaštaJAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK TARArok: 04.10.2021

 Gasno ulje ekstra lako EURO-EL 
BarajevoDOM ZDRAVLJA "DR MILORAD VLAJKOVIĆ"rok: 06.10.2021

 Električna energija 
BečejOSNOVNA šKOLA "PETEFI ŠANDOR" BEčEJrok: 04.10.2021

 Nabavka toplovodnog kotla snage 300 kw 
Bela CrkvaSPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "DR BUDISLAV BABIĆ"rok: 29.09.2021

 Oskultacija deponije pepela i šljake - TENT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.09.2021

 Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o JPP za izgradnju stanica komprimovanog prirodnog gasa 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 27.09.2021

 Polialuminijum hlorid 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 05.10.2021

 Spojnice, ESP, kočioni mehanizmi i komponente 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 28.09.2021

 Nabavka rezervnih delova za rashladni sistem agregata 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.09.2021

 Odlivci zuba za bagere 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.10.2021

 Kanalizacione centrifugalne pumpe za objekte 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 29.09.2021

 Kupovina i montaža klima uređaja u objektima i rezervni delovi za klima uređaje 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 04.10.2021

 Usluge eksternog održavanja građevinskih mašina 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 01.10.2021

 Nabavka ulja za loženje (NSG-S) 
BeogradUPRAVA ZA REZERVE ENERGENATArok: 01.10.2021

 Nabavka sirove nafte 
BeogradUPRAVA ZA REZERVE ENERGENATArok: 01.10.2021

 Električna energija 
BeogradZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE"rok: 01.10.2021

 Nabavka usluga prevoza leseva zivotinja 
BeogradUPRAVA ZA VETERINU - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDErok: 28.09.2021

 Izrada studije izvodljivosti za poboljšavanje i zamenu grejnih i rashladnih uređaja na PP Makiš 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 01.10.2021

 Uključno isključne tačke 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 29.09.2021

 Popravka i servisiranje dizel motora i agregata motora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Nabavka sudova pod pritiskom za RHE Bajina Bašta 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.09.2021

 Projekat dizalice u montažnom prostoru 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.10.2021

 Usluga servisiranja plazma uređaja za sečenje OMNIKUT- 4000 i gasne rezačice ESAB 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Usluge reatestacije, ispitivanja i kontrole mašinskih delova i opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Medicinski gasovi 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 28.09.2021

 Održavanje i popravka sistema gasnog hlorisanja u vodovodu 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Nabavka odlagača i transportera B-2000 mm za PK Radljevo 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.10.2021

 Eko kontejneri za razne vrste opasnog otpada 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Popravka, baždarenje i ugradnja brzinimera EB 96- Mihailo Pupin na el.lokomotivama LEW 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Nabavka i ugradnja elektro opreme za daljinsko upravljanje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji dalekovoda "DV 110kV br.107/1 TE Kolubara - TS Tamnava ZP i DV 110kV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Usluga servisiranja i rekalibracije uređaja GAL11 fabr.br.020 i GAL12 (uređaji za detekciju curenja gasova) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Osnovne neorganske i organske hemikalije i Farmaceutske sirovine 
BeogradFOND ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKArok: 30.09.2021

 Pletenice - bezazbestne, grafitne, pamučno lojana 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Spojnice i O-prstenovi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.10.2021

 Nabavka dobara - lož ulje 
BeogradCENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINErok: 29.09.2021

 Delovi ventilatora GVT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Gumeni elementi opšte namene 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Ventili visokog pritiska 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.10.2021

 Ventili nepovratni za transport pepela 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Vulkanizerski potrošni materijal i alat 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Lanci za dozatora, čistača i drobilice šljake 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Usluga održavanja biodiska, prateće opreme i instalacija 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Eksterni stručni nadzor na geološko istražnim radovima 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.09.2021

 Identifikovanje, praćenje i konzervacija (geofonda) endemičnih, retkih i ugroženih drvenastih vrsta 
BeogradGRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINErok: 01.10.2021

 Izvođenje radova na izradi unutrašnje gasne instalacije, nabavka i ugradnja gasnih generatora toplote uz povezivanje na postojeću instalaciju 
BeogradUNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJArok: 30.09.2021

 Rezani panciri i udarne ploče 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.10.2021

 Isporuka hidrauličnih servo pogona ASM 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Nabavka prirodnog gasa 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 27.09.2021

 Električna energija 
BeogradPRIVREDNO DRUšTVO MIRKO SANDIć D.O.O.rok: 04.10.2021

 Tankvane 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Dimničarske usluge i usluge čišćenja masne vetnilacije 
BeogradUSTANOVA STUDENTSKO ODMARALIšTE BEOGRADrok: 01.10.2021

 Nabavka uležištenja šupljeg vratila RRT za SRs 2000.32/5 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Popravka pločastih izmenjivača 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 27.09.2021

 Popravka elektronskih komponenti za CAF tramvaje 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 04.10.2021

 Remont krana pomoćnih zarvarača na brani 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.09.2021

 Zasuni 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 04.10.2021

 Oprema za merenje protoka i nivoa 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Redovno održavanje i kontola ispravnosti automatskog mernog sistema (CEMS) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Servisiranje pneumatske opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Materijal za vodovod, centralno grejanje i sanitarije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Delovi vazdušne instalacije tramvaja DUWAG 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 27.09.2021

 Nabavka električne energije 
BeogradGRADSKA OPšTINA STARI GRAD rok: 05.10.2021

 Mašinska obrada SUS motora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Servisiranje i dopuna aparature za punjenje klima uređaja na vozilima i rudarsko građevinskoj mehanizaciji 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Oprema za merenje temperature 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Čekići i osovine drobilice 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Rekonstrukcija okreta prijemne i istovarne katarke BRs -2400 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.10.2021

 Usluge odvoženje, odlaganje i prerada otpada 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 30.09.2021

 Električna energija 
BeogradGEOLOŠKI ZAVOD SRBIJErok: 27.09.2021

 Delovi za kompletiranje tramvaja caf 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 15.10.2021

 Medicinski gasovi 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 18.10.2021

 Sanacija balasta u grabovičkom polju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.10.2021

 Relejna i sklopna oprema - zaštitni releji 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Rezervni delovi za sisteme grejanja i hlađenja objekata 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.10.2021

 Rezervni delovi za regulatore 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.10.2021

 Prirodni gas 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 27.09.2021

 Tečni naftni gas 
BeogradVATERPOLO SAVEZ SRBIJErok: 11.10.2021

 Usluge vibrodijagnostike i balansiranja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Usluge periodičnih pregleda mašina i opreme - usluge periodičnog ispitivanja dizalica, kranova, viljuškara 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.09.2021

 Kupovina i ugradnja opreme razvodnog postrojenja 10kV 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 11.10.2021

 Održavanje i popravka čilera 
BeogradINSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ"rok: 30.09.2021

 Nabavka i ugradnja PLC-a i povezivanje ozon generatora Makiša 1 na SKADA-u 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 29.09.2021

 Ugalj i drva Energenti za skladišta kotlarnica na čvrsto gorivo 
BeogradDOM ZDRAVLJA "VOŽDOVAC"rok: 27.09.2021

 Kaiševi za pumpe novog sistema za transport pepela i šljake 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.10.2021

 Prateća oprema za rad sa specijalnim vozilima kanalizacije 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 29.09.2021

 Zbrinjavanje opasnog otpada 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 12.10.2021

 Opremanje neuslovnih laboratorijskih prostorijanovim instalacijama i pratećom opremom uključujući sistem za gašenje požara 
BeogradTEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 27.09.2021

 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija svih objekata 
BeogradUSTANOVA STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD"rok: 27.09.2021

 Uvođenje sistema za smanjenje reaktivne energije u objektima 
BeogradJAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJErok: 27.09.2021

 Nabavka električne energije 
BeogradGRADSKA OPšTINA SAVSKI VENACrok: 11.10.2021

 Gumiranje ležajeva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.10.2021

 Usluga profesionalnog održavanja higijene objekta 
BeogradINSTITUT ZA REUMATOLOGIJU-BEOGRADrok: 01.10.2021

 Mesingane spojnice, poluspojnice, klizne i holenderi 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 30.09.2021

 Fitinzi za fiberglas cevi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.10.2021

 Redovno održavanje mašinskih instalacija u nadležnosti 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 27.09.2021

 Adaptacija postojećeg sistema za grejanje - zamena energenta za zagrevanje na mrki ugalj 
BeogradREPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 01.10.2021

 Usluge održavanja drenažnih sistema u priobalju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.09.2021

 Opravka radnih mašina Dressta 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.10.2021

 Servisiranje vanbrodskog motora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.10.2021

 Hodni strojevi za radne mašine 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.10.2021

 Cevi za vodu od nodularnog liva 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 11.10.2021

 Redovno održavanje mašinskih instalacija u nadležnosti MO i VS 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 27.09.2021

 Etaloniranje mernih instrumenata za Laboratoriju za električna ispitivanja i relejnu zaštitu 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 29.09.2021

 Lož ulje 
BeogradDOM ZDRAVLJA "VOŽDOVAC"rok: 28.09.2021

 Nabavka električne energije za 2021/2022 godinu 
BeogradVOJNOGRAĐEVINSKA USTANOVA "BEOGRAD"rok: 28.09.2021

 Popravke i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 30.09.2021

 Dizel električni agregat sa pripadajućim razvodnim ormanima 
BeogradINSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRADrok: 30.09.2021

 Agregati za proizvodnju električne energije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.10.2021

 Zupčanici za reduktore "14 OKTOBAR" 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.10.2021

 Redovno održavanje mašinskih instalacija u nadležnosti 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 29.09.2021

 Nastavak radova na postavljanju ventilator-konvektora sa premom uređaja u objektu 
BeogradJAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 05.10.2021

 Nabavka usluga ciscenja sluzbenih prostorija na granicnim prelazima 
BeogradUPRAVA ZA VETERINU - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDErok: 04.10.2021

 Delovi oduzimača struje trolejbusa i tramvaja 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 18.10.2021

 Hidranti 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 05.10.2021

 Hemijska analiza geoloških uzoraka 
BeogradGEOLOŠKI ZAVOD SRBIJErok: 30.09.2021

 Usluge pranja i hemijskog čišćenja 
BeogradJAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 01.10.2021

 Rezervni delovi za kontejnere 1,1 m3 i 3,2 m3 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 04.10.2021

 Gumeno tehnička roba 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.10.2021

 Transportne trake za mašine 
BeogradNARODNA BANKA SRBIJErok: 05.10.2021

 Sanacija rezervoara za mazut 250t i dva izmenjivaca toplote u TEP 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 07.10.2021

 Usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.10.2021

 Popravka TEP-a.Morava 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 11.10.2021

 Redovno održavanje mašinskih instalacija u nadležnosti 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 04.10.2021

 Čišćenje taloga iz obodnog kanala dopreme uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Oprema za klimatizaciju i ventilaciju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.10.2021

 Zamena postojećih čilera 
BeogradREPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 19.10.2021

 Remont reduktora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.10.2021

 Nabavka mazuta 
BeogradSPORTSKA ORGANIZACIJA ČUKARICArok: 04.10.2021

 Nabavka ventila 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.10.2021

 Venac ozubljeni sa ležajem za PKM (okret gornje gradnje bagera) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.10.2021

 Rezervni delovi za postrojenje otpadnih voda TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.10.2021

 Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 05.10.2021

 Servisiranje i održavanje elektro, vodovodnih instalacija i sistema grejanja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE "SLUžBENI GLASNIK"rok: 05.10.2021

 Nabavka medicinskih gasova 
BeogradKLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "ZVEZDARA"rok: 25.10.2021

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 11.10.2021

 Servisiranje kranske dizalice 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 04.10.2021

 Usluge praćenja kvaliteta pitke vode 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Redovno održavanje mašinskih instalacija 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 04.10.2021

 Rezervni delovi za pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.10.2021

 Hladnjak ulja za ložni uređaj 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.10.2021

 Mašinski delovi za lokomotive 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.10.2021

 Hemikalije za naučna istraživanja 
BeogradUNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJUrok: 05.10.2021

 Izvođenje radova na izradi unutrašnje gasne instalacije, nabavka i ugradnja generatora toplote i spajanja sa postojećim gasnim instalacijama 
BeogradUSTANOVA STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD"rok: 05.10.2021

 Godišnji servis i održavanje titratora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Servisiranje i popravke agregata 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 15.10.2021

 Servisiranje i održavanje elektronskog brzinomera EB 96 na lokomotivama ŽT TENT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Ulje trafo 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.10.2021

 Servis i podešavanje regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme, ispitivanje zaptivenosti instalacija N2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Delovi za zimsku opremu (raonici i posipači) marke RASCO 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"rok: 05.10.2021

 Nabavka mernih instrumenata za osmatranje gubitaka na HE i RHE Bajina Bašta 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.10.2021

 Noseće uže voznog voda kontaktne mreže 25 kV,50Hz 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 11.10.2021

 PLC moduli za upravljački sistem 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 12.10.2021

 Natrijum hipohlorit (žavelova voda) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Rezervni delovi za građevinske mašine i traktore 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 15.10.2021

 Elektrohidraulični otkočnici i kočnice za kružno kretanje odlagača i kopača 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.10.2021

 Nabavka kotlova za zagrevanje bazenske vode 
BeogradZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJErok: 04.10.2021

 Građevinski materijal za redovno održavanje nepokretnosti u nadležnosti KoV 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 12.10.2021

 Nabavka materijala za Deponiju pepela TEM 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.10.2021

 Usluge servisiranja i popravke biro opreme, opreme u "EX" zaštiti, vaga, aparata za točenje goriva, klima uređaja i bele tehnike 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 05.10.2021

 Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 05.10.2021

 Nabavka električne energije 
Beograd SMATSA DOOrok: 04.10.2021

 Usluga viklovanja motora 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 04.10.2021

 Delovi za EMV serije 413/417 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 30.09.2021

 Lož ulje 
Beograd SRBIJA KARGO A.D.rok: 28.09.2021

 Usluga održavanja DMV serije 711 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 15.10.2021

 Četkice i klizači 
Beograd SRBIJA KARGO A.D.rok: 05.10.2021

 Uređaji za zaštitu i upravljanje na TS 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 01.10.2021

 Izrada studije procene uticaja i monitoringa buke usled korona efekta na nadzemnim visokonaponskim vodovima EMS 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 06.10.2021

 Usluga snimanja DV 110 KV i izrada dokumentacije za upis u katastar vodova 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 01.10.2021

 Usluge održavanja i popravke uređaja relejne zaštite i lokalnog upravljanja 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 08.10.2021

 Energetski transformatori male snage 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 11.10.2021

 Rezervni delovi za procesnu opremu 
Beograd INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJErok: 07.10.2021

 Metalni ormani mernih mesta 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 01.10.2021

 Kupovina energenata-gorivo 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 27.09.2021

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na srednjenaponskim i niskonaponskim EEO i mernim mestima 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 30.09.2021

 Održavanje SN mreže 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 27.09.2021

 Usluga kontrole mernih mesta i kontrole mernih uređaja 
Beograd-novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 11.10.2021

 Održavanje optičkog SDH sistema prenosa 
Beograd-novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 12.10.2021

 Rezervni delovi i oprema za potrebe održavanja EEO 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 11.10.2021

 Izolatori 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 22.10.2021

 Izolatorski lanci 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 22.10.2021

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na srednjenaponskim i niskonaponskim EEO i mernim mestima 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 18.10.2021

 Aku baterije 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 25.10.2021

 Agregat 
BlaceDOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA BLACE-TRBUNJErok: 27.09.2021

 Nabavka lož ulja 
BlaceOSNOVNA ŠKOLA "STOJAN NOVAKOVIĆ"rok: 28.09.2021

 Energenti - ugalj 
BogatićDOM ZDRAVLJA BOGATIćrok: 01.10.2021

 Otpušenje kanalizacije 
BoljevacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOLJEVACrok: 04.10.2021

 Nabavka osnovnog materijala za mašinsko održavanje 
BorJAVNO KOMUNALNOPREDUZEćE " VODOVOD" BORrok: 28.09.2021

 Gorivo 
BrusDOM ZDRAVLJA BRUSrok: 27.09.2021

 Gorivo 
BrusJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RASINA, BRUSrok: 04.10.2021

 Nabavka bagera 
ČajetinaKOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE "ZLATIBOR"ČAJETINArok: 29.09.2021

 Vodovodni materijal IV 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 06.10.2021

 Pogonsko gorivo 
ČajetinaKOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE "ZLATIBOR"ČAJETINArok: 21.10.2021

 Nabavka drva i uglja 
ĆićevacOSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ"rok: 27.09.2021

 Lož ulje 
ČokaOSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ"rok: 07.10.2021

 Električna energija 
ĆuprijaVETERINARSKA USTANOVA "NAPREDAK", ĆUPRIJArok: 01.10.2021

 Nabavka lož ulja 
ĆuprijaDOM ZDRAVLJA "ĆUPRIJA"rok: 27.09.2021

 Ugalj 
ĆuprijaKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJIrok: 04.10.2021

 Gasno ulje 
ĆuprijaOSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ"rok: 04.10.2021

 Gasno ulje 
ĆuprijaGIMNAZIJA ĆUPRIJArok: 04.10.2021

 Nabavka električne energije 
DoljevacDOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA DOLJEVACrok: 04.10.2021

 Nabavka lož ulja 
Donji TavankutOSNOVNA ŠKOLA "MATIJA GUBEC"rok: 27.09.2021

 Izvođenje radova na centralnom grejanju u školi 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVA GORNJI MILANOVACrok: 06.10.2021

 Ugalj 
GrockaDOM ZDRAVLJA GROCKArok: 29.09.2021

 Nabavka dobara za ogrev 
GučaOSNOVNA ŠKOLA "AKADEMIK MILENKO ŠUŠIĆ" GUČArok: 05.10.2021

 Električna energija za potrebe javnog osvetljenja na teritoriji opštine Inđija 
InđijaPREDSEDNIK OPšTINE INđIJArok: 04.10.2021

 Zimska služba za 2021-2022. godinu 
InđijaJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA I PARKIRALIŠTIMA INĐIJA PUT INĐIJArok: 18.10.2021

 Drva za ogrev za korisnike socijalne zaštite i najugroženije stanovnike opštine Inđija za grejnu sezonu 2021/2022 
InđijaCENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV" INĐIJArok: 05.10.2021

 Nabavka gasnog ulja za grejanje 
IvanjicaOPšTINA IVANJICArok: 05.10.2021

 Električna energija 
JagodinaJAGODINSKI SPORTSKI SAVEZ JASSArok: 21.10.2021

 Nabavka električne energije 
KikindaGRAD KIKINDArok: 29.10.2021

 Odnošenje industrijskog otpada 
KikindaJP KIKINDArok: 05.10.2021

 Izgradnja transfer stanice sa reciklažnim dvorištem 
KnjaževacOPšTINA KNJAžEVACrok: 04.10.2021

 Nabavka opreme za proširenje kapaciteta postojeće kotlarnice 
KosjerićOPSTINSKAUPRAVArok: 27.09.2021

 Nabavka goriva 
Kosovska MitrovicaJKP VODOVOD "IBAR"rok: 27.09.2021

 Centralno grejanje i odvoženje otpada 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 27.09.2021

 Energenti za grejanje 
KragujevacGRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKErok: 13.10.2021

 Izgradnja instalacija za uvodjenje centralnog grejanja na gas 
KragujevacOSNOVNA ŠKOLA "DRAGIŠA MIHAILOVIĆ" STANOVOrok: 30.09.2021

 Hlorovodonična kiselina, natrijum hidroksid i feri-hlorid 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 29.09.2021

 Odvoz patoanatomskog i farmaceutskog otpada 
KragujevacUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 01.10.2021

 Uglja i tečnosti za motore 
KragujevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠUMADIJA KRAGUJEVACrok: 04.10.2021

 Remont i revizija trafostanica 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 04.10.2021

 Servis aparata za zavarivanje 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 04.10.2021

 Usluge čišćenja UKCK 
KragujevacUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 25.10.2021

 Prevoz pepela od silosa pepela do naše deponije uglja 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 04.10.2021

 Mere adaptacije na klimatske promene 
KraljevoGRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVArok: 27.09.2021

 Izgradnja kontejnerskih kotlarnica 
KraljevoJEP TOPLANA KRALJEVOrok: 08.10.2021

 Mrki ugalj 
KraljevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA"rok: 05.10.2021

 Motorna goriva 
KruševacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KRUŠEVAC"rok: 04.10.2021

 Vodonik-peroksid 
KruševacJKP VODOVOD-KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 27.09.2021

 Ferihlorid 
KruševacJKP VODOVOD-KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 27.09.2021

 Ugradnja unutrašnje gasne instalacije 
KruševacGRADSKA UPRAVA GRADA KRUšEVCArok: 05.10.2021

 Lož-ulje 
KruševacOSNOVNA ŠKOLA "ŽABARE" ŽABARErok: 27.09.2021

 Energetske usluge - električna energija 
KruševacZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVACrok: 05.10.2021

 Vodovodno-kanalizacioni materijal za tekuće održavanje 
KruševacJKP VODOVOD-KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 20.10.2021

 Energenati za korisnike budžetskih sredstava za grejnu sezonu 2021/2022 
KulaOPšTINSKA UPRAVA KULArok: 13.10.2021

 Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije 
KulaOPšTINSKA UPRAVA KULArok: 19.11.2021

 Energenti za grejnu sezonu 2021/2022, po partijama - ugalj i drvo za ogrev 
KulaDOM ZDRAVLJA KULArok: 04.10.2021

 Energenti za grejnu sezonu 2021/2022 - ulje za loženje nisko sumporno gorivo - specijalno NSG-S 
KulaDOM ZDRAVLJA KULArok: 04.10.2021

 Usluga odgušenja kanalizacije 
Lajkovac JP GRADSKA ČISTOĆA LAJKOVACrok: 01.10.2021

 Nabavka električne energije 
LazarevacOSNOVNA ŠKOLA "DULE KARAKLAJIĆ"rok: 06.10.2021

 Elektricna energija 
LebaneOPšTINSKA UPRAVA LEBANErok: 27.09.2021

 Nabavka goriva i maziva za vozila 
LebaneJAVNO KOMUNALO PREDUZEĆE "VODOVOD"rok: 04.10.2021

 Nabavka radova na puštanju u rad objekata linije vode (1. faza) 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 07.10.2021

 Gorivo za motorna vozila 
LeskovacZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVACrok: 30.09.2021

 Nabavka gasnog kotla ekonomajzera 
LeskovacJKP TOPLANA LESKOVACrok: 04.10.2021

 Ugalj 
LeskovacDOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA LESKOVACrok: 01.10.2021

 Ugalj i drva 
LeskovacAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJArok: 01.10.2021

 Hemikalije za preradu vode 
LeskovacJKP VODOVOD LESKOVACrok: 19.10.2021

 Gorivo 
LeskovacJKP VODOVOD LESKOVACrok: 04.10.2021

 Vodovodni materijal 
LeskovacJKP VODOVOD LESKOVACrok: 20.10.2021

 Nabavka lož ulja 
LjubovijaOSNOVNA ŠKOLA "PETAR VRAGOLIĆ"rok: 28.09.2021

 Javna nabavka lož ulja 
LjubovijaDOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROMrok: 29.09.2021

 Građevinski radovi na tekućem i investicionom održavanju gasovodne mreže 
LoznicaLOZNICA-GAS DOO LOZNICArok: 30.09.2021

 Gorivo 
Mali IđošDOM ZDRAVLJA "DR MARTON ŠANDOR"rok: 01.10.2021

 Nabavka kamiona za prikupljanje otpada 
Mali ZvornikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MALI ZVORNIKrok: 28.09.2021

 Nabavka benzina i dizel goriva 
MedveđaPREDSEDNIK OPšTINE MEDVEđArok: 27.09.2021

 Električna energija 
MedveđaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MEDVEđArok: 12.10.2021

 Nabavka derivata za grejanje-lož ulje 
MionicaDOM ZDRAVLJA MIONICArok: 28.09.2021

 Utvrđivanje postojećeg stanja bunara IEBP-3 Mionica 
MionicaOPšTINA MIONICArok: 05.10.2021

 Nabavka goriva 
MladenovacGRADSKA OPšTINA MLADENOVACrok: 01.10.2021

 Materijal za saobraćaj, benzin 
NegotinOPšTINA NEGOTIN-PREDSEDNIKrok: 04.10.2021

 Lož ulje 
NegotinOPšTINA NEGOTIN-PREDSEDNIKrok: 04.10.2021

 Energenti za grejanje 
NegotinZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTINrok: 25.10.2021

 Nadogradnja termo-hidrauličnih modela mreže, podrška i ažuriranje programskog paketa 
NišJKP GRADSKA TOPLANA NIŠrok: 04.10.2021

 Nabavka materijala za održavanje zgrada i opreme 
NišKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠUrok: 05.10.2021

 PE cevi i tuljci sa slobodnim prirubnicama 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 27.09.2021

 Nabavka energenta - lož ulje 
NišGRAD NIš - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJErok: 05.10.2021

 Hemikalije za potrebe eksternih projekata 
NišMEDICINSKI FAKULTET NIŠrok: 07.10.2021

 Odvoz otpada - odvoz otpadnog motornog ulja 
NišJKP GRADSKA TOPLANA NIŠrok: 27.09.2021

 Pružanje usluga geomehaničkog ispitivanja tla 
NišJAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA, NIŠrok: 27.09.2021

 Cevni materijal od PEHD i PVC - UKN, fazonski komadi i fiting od PVC, PEHD kanalizacione tangencionalne šahte 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 13.10.2021

 Naftni derivati - gas za grejanje 
NišDOM ZDRAVLJA NIŠrok: 01.10.2021

 Rezervni delovi za vodomere "Insa" 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 01.10.2021

 Rezervni delovi za vodomere "EWT" 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 01.10.2021

 Rezervni delovi za vodomere "BAYLAN" 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 01.10.2021

 Servis aerodromske opreme - ugradnja protokomera za fluid Tip I na vozilu Vestergaard Elephant My Lite 
NišAERODROMI SRBIJE D.O.O. NIšrok: 01.10.2021

 Sprovođenje sistematske deratizacije 
NišGRAD NIšrok: 05.10.2021

 Gorivo 
NišAERODROMI SRBIJE D.O.O. NIšrok: 19.10.2021

 Oprema i materijal za potrebe spasilačko-vatrogasnih službi Aerodroma Srbije d.o.o.Niš, partija 1 Vatrogasna oprema, partija 2 Termovizijska kamera, p 
NišAERODROMI SRBIJE D.O.O. NIšrok: 04.10.2021

 Adaptacija sistema za pripremu sanitarne tople vode 
Niš STUDENTSKI CENTAR NIŠrok: 29.09.2021

 Nabavka izmenjivača toplote 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 01.10.2021

 Postavljanje uređaja za katodnu zaštitu 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 04.10.2021

 Etaloniranje sistema za kontinualni monitoring produkata sagorevanja 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 27.09.2021

 Pregled i održavanje merno-regulacionih stanica dela čeličnog gasovoda 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 29.09.2021

 Aluminijum sulfat 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 27.09.2021

 Alat i inventar 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 28.09.2021

 Nabavka električne energije 
Novi BeogradMUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI - USTANOVA OD NACIONALNOG ZNAČAJArok: 18.10.2021

 Pelet 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 01.10.2021

 Pelet i ugalj 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 01.10.2021

 Gorivo i maziva 
Novi PazarJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 27.09.2021

 Prečišćavanje sirove vode-Aluminijum sulfat i hlor 
Novi PazarJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 04.10.2021

 Usluga 12-mesečnog redovnog održavanja i servisiranja lokalne mreže automatskog monitoringa APV 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINErok: 05.10.2021

 Električna energija 
Novi SadINSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVOrok: 27.09.2021

 Komparator pritiska 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 27.09.2021

 Razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA"rok: 28.09.2021

 Nabavka prirodnog gasa 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVErok: 29.09.2021

 Električna energija 
Novi SadTRANSPORTGAS SRBIJA DOO NOVI SADrok: 28.09.2021

 PE cevi za transport prirodnog gasa 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 13.10.2021

 Nabavka finih hemikalija 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU - TEHNOLOŠKI FAKULTETrok: 27.09.2021

 Tehnička kontrola tehničke dokumentacije kanalizacije otpadnih voda za naselja 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 27.09.2021

 Goriva za transportna sredstva - Evro dizel i Evro premijum BMB 95 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUEćE "PUT" NOVI SADrok: 15.10.2021

 UPS uređaj 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU - TEHNOLOŠKI FAKULTETrok: 04.10.2021

 Servisiranje termomašinske opreme 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVErok: 27.09.2021

 Kontrolna geomehanička, asfaltna i betonska ispitivanja 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 08.10.2021

 Usluga servisa i održavanja uređaja za uklanjanje mehaničkih nečistoća na crpnim stanicama kalalizacije 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 27.09.2021

 Regulaciona oprema 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 05.10.2021

 Gorivo za plovne bagere 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE", NOVI SADrok: 08.10.2021

 Nabavka i ugradnja opreme za implementaciju crpnih stanica, na postojeći sistem kanalizacionog daljinskog nadzora i upravljanja 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 13.10.2021

 Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA"rok: 19.10.2021

 Nabavka kamiona za sakupljanje i transport opasnog otpada 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE GRADA NOVOG SADArok: 14.10.2021

 Nabavka termovizijskih kamera 
Novi SadUSTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA - STUDENTSKI CENTAR U NOVOM SADUrok: 04.10.2021

 Servisiranje i ugradnja za aparat SUPERCONDUCTING 400 MHz FT NMR SPECTROMETER (Bruker AVANCE III 400 MHz) za potrebe Departmana 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETrok: 05.10.2021

 Meko ogrevno drvo 
Novi SadCRVENI KRST NOVOG SADA - GRADSKA ORGANIZACIJArok: 07.10.2021

 Nabavka opreme za merenje neelektričnih veličina-senzori pritiska, nivoa 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 04.10.2021

 Potrošni mašinski materijal 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE", NOVI SADrok: 05.10.2021

 Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 04.10.2021

 Navojni prelazni komadi za nadzemnu i podzemnu ugradnju 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 06.10.2021

 Izrada geološko geotehničke dokumentacije 
ObrenovacJAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OBRENOVCA, OBRENOVACrok: 27.09.2021

 Nabavka sa ugradnjom opreme za automatizaciju 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 27.09.2021

 Nabavka frekventnih regulatora 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 27.09.2021

 Gorivo 
ObrenovacGRADSKA OPŠTINA OBRENOVACrok: 30.09.2021

 Istražni radovi i ugradnja pijezometara u slučaju akcidenta 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 04.10.2021

 Održavanje kotlovskog postrojenja 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 01.10.2021

 Gorivo za službena vozila 
PančevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ZELENILO"rok: 18.10.2021

 Interventno održavanje stubnih trafo stanica, trafo stanice na TNS i druge elektro opreme u pogonu 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 06.10.2021

 Medicinski gasovi 
ParaćinOPŠTA BOLNICA PARAĆINrok: 04.10.2021

 Baždarenje vodomera 
PećinciJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.10.2021

 Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 
PetrovaradinJAVNO PREDUZEĆE "VOJVODINA ŠUME"rok: 05.10.2021

 Goriva 
PirotJAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" PIROTrok: 04.10.2021

 Nadzor na izvođenju radova na izgradnji hale i pratećih platoa i instaliranju opreme za sekundarnu separaciju 
PirotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "REGIONALNA DEPONIJA" PIROTrok: 04.10.2021

 Nabavka električne energije 
PirotAPOTEKA PIROTrok: 27.09.2021

 Medicinski gasovi 
PirotOPŠTA BOLNICA PIROTrok: 14.10.2021

 Detaljna hidrogeološka istraživanja neogene izdani 
PožarevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVACrok: 11.10.2021

 Servis i baždarenje kalorimetra 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJA POŽAREVACrok: 28.09.2021

 Termovizijsko snimanje trasa vrelovoda iz vazduha 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJA POŽAREVACrok: 29.09.2021

 Nabavka cirkulacione pumpe u kotlarnici 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELArok: 29.09.2021

 Nabavka auto-smećara sa sistemom za pražnjenje standardnih i podzemnih kontejnera 
PožarevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVACrok: 25.10.2021

 Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera 
PožarevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVACrok: 18.10.2021

 Zimsko održavanje ulica 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 11.10.2021

 Goriva za motorna vozila 
PožarevacPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONJA MARINKOVIĆ" POŽAREVACrok: 04.10.2021

 Toplovodni materijal 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELArok: 05.10.2021

 Izvršenje usluga čišćenja snega u zimskoj sezoni 2021/2022 godini 
PrijepoljeOPšTINA PRIJEPOLJErok: 28.09.2021

 Nabavka električne energije 
PrijepoljeDOM KULTURE PRIJEPOLJErok: 28.09.2021

 Radovi na investicionom održavanju postojećeg objekta, vodozahvata sa taložnicom i cevovoda 
PrijepoljeOPšTINA PRIJEPOLJErok: 08.10.2021

 Energenti 
PrijepoljePREDŠKOLSKA USTANOVA "MIŠA CVIJOVIĆ"rok: 04.10.2021

 Lož ulje 
ProkupljeGRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJArok: 28.09.2021

 Lož ulje 
ProkupljeOSNOVNA ŠKOLA "9. OKTOBAR"rok: 01.10.2021

 Lož ulje 
ProkupljeTEHNIČKA ŠKOLA "15. MAJ"rok: 01.10.2021

 Nabavka građevinske mašine-utovarivač 
ProkupljeJAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM I UREĐENJE GRADA PROKUPLJArok: 25.10.2021

 Nabavka goriva za potrebe rada međuopštinskog pravobranilaštva 
RačaOPšTINSKA UPRAVA RAčArok: 27.09.2021

 Nabavka goriva 
RačaOPšTINSKA UPRAVA RAčArok: 27.09.2021

 Hemikalije koje se koriste u procesu proizvodnje vode za piće, kao i za tretman otpadnih voda 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RAŠKArok: 01.10.2021

 Nabavka peleta 
RaškaOPšTINSKA UPRAVA RAšKArok: 01.10.2021

 Nabavla lož ulja Evro EL 
RaškaOPšTINSKA UPRAVA RAšKArok: 01.10.2021

 Nabavka goriva za vozila 
RažanjJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALACrok: 07.10.2021

 Čelične cevi 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 27.09.2021

 Rezervni delovi za remont toplotnih postrojenja 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 04.10.2021

 Polietilenske cevi 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 04.10.2021

 Mašinski radovi za izmeštanje gasovoda 
RumaJP GAS RUMArok: 04.10.2021

 Gorivo za vozila i radne mašine 
ŠabacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD-ŠABAC"rok: 27.09.2021

 Gorivo 
ŠabacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STARI GRAD" ŠABACrok: 11.10.2021

 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata vodovoda i kanalizacije 
ŠabacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD-ŠABAC"rok: 04.10.2021

 Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za pripremu potrošne tople vode 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 01.10.2021

 Ulje za loženje 
SmederevoOSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ"rok: 27.09.2021

 Električna energija 
SmederevoDOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SMEDEREVOrok: 27.09.2021

 Pelet 
SmederevoGIMNAZIJA SMEDEREVOrok: 01.10.2021

 Ugalj 
SmederevoEKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLArok: 01.10.2021

 Komprimovani prirodni gas CNG 
SmederevoOPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA"rok: 29.10.2021

 Energenti 
Smederevska PalankaPREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ"rok: 27.09.2021

 Medicinski gasovi 
Smederevska PalankaOPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"rok: 05.10.2021

 Usluge popravke i održavanja nemedicinske opreme i postrojenja, sistema 
SomborOPŠTA BOLNICA "DR RADIVOJ SIMONOVIĆ"rok: 04.10.2021

 Nabavka Ulja za loženje 
SomborSPORTSKI CENTAR "SOKO"rok: 04.10.2021

 Oprema za detekciju gubitaka u vodovodnoj mreži 
SomborJKP "VODOKANAL" SOMBORrok: 06.10.2021

 Sanacija kotlarnice sa pratećim elektro instalacijama za objekat 
SrbobranOPŠTINSKA UPRAVA SRBOBRANrok: 27.09.2021

 Mehaničko i hemijsko čišćenje paravuka i pregled dimnjaka 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 01.10.2021

 Nabavka izmenjivača toplote 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA, SREMSKA MITROVICArok: 05.10.2021

 Remont kotlova za grejanje ambijenta i tople potrošne vode MIP TIMO 1250 i MIP TIMO 800 
Sremska MitrovicaOPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICArok: 27.09.2021

 Nabavka merača, regulatora, filter grana i dr.delova za KMRS, MRS i RS za izgradnju i merača G4 i G6 za odrzavanje 
Sremska MitrovicaJP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICArok: 04.10.2021

 Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na izgradnji čeličnih priključnih gasovoda, gasovoda i MRS i RS 
Sremska MitrovicaJP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICArok: 13.10.2021

 Rekonstrukcija zatvarača u cevnoj galeriji postrojenja za preradu vode 
Sremska MitrovicaGRADSKA UPRAVA ZA OPšTE I ZAJEDNIčKE POSLOVE I IMOVINUrok: 25.10.2021

 Hemikalija za PPOV - Polielektrolit 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJArok: 05.10.2021

 Analiza opravdanosti priključenja na toplotni sistem 
SuboticaJKP SUBOTIČKA TOPLANArok: 01.10.2021

 Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu 
SuboticaJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICArok: 19.10.2021

 Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme (električnih uređaja) 
SuboticaGERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICArok: 27.09.2021

 Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora 
SuboticaJKP SUBOTIČKA TOPLANArok: 28.09.2021

 Čišćenje slivnika 
SuboticaJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICArok: 28.09.2021

 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 
SuboticaPREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST"rok: 04.10.2021

 Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu 
SuboticaJKP SUBOTIČKA TOPLANArok: 29.09.2021

 Lož ulje 
SuboticaOSNOVNA ŠKOLA "IVAN MILUTINOVIĆ"rok: 07.10.2021

 Klimatizacija bioskopske sale 
SuboticaOTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA DOOrok: 30.09.2021

 Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme 
SuboticaJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICArok: 01.10.2021

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako 
SvilajnacSREDNJA ŠKOLA "SVILAJNAC"rok: 05.10.2021

 Lož ulje-gasno ulje ekstra lako 
SvilajnacDOM ZDRAVLJA SVILAJNACrok: 04.10.2021

 Gorivo za službena vozila 
TemerinDOM ZDRAVLJA "TEMERIN"rok: 29.09.2021

 Zimsko održavanje puteva i ulica 
Topola JKSP TOPOLArok: 29.09.2021

 Benzin 
TrgovišteDOM ZDRAVLJA TRGOVIŠTErok: 29.09.2021

 Lož ulje 
TrgovišteDOM ZDRAVLJA TRGOVIŠTErok: 29.09.2021

 Radovi na realizaciji druge faze sanacije deponije 
TrstenikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE TRSTENIKrok: 30.09.2021

 Lož ulje 
TutinDOM ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJUrok: 29.09.2021

 Pelet za ogrev 
UbPREDŠKOLSKA USTANOVA "UB"rok: 06.10.2021

 Geomehanički i geotehnički istražni radovi za potrebe izgradnje mosta 
UžiceGRAD UžICErok: 29.09.2021

 Nabavka mazuta 
ValjevoOSNOVNA ŠKOLA "SESTRE ILIĆ"rok: 01.10.2021

 Nabavka goriva 
ValjevoGRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVArok: 06.10.2021

 Zimsko održavanje 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 01.10.2021

 Gas 
VeternikDOM VETERNIKrok: 27.09.2021

 Nabavka dobara - ogrevnog peleta 
Vladičin HanOSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ"rok: 27.09.2021

 Nabavka uglja 
Vladičin HanTEHNIČKA ŠKOLArok: 04.10.2021

 Pelet 
VladimirciPOSAVOTAMNAVSKA SREDNJA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKArok: 27.09.2021

 Nabavka i ugradnja čeličnog toplovodnog kotla na tečno gorivo 
VlasotinceDOM ZDRAVLJA VLASOTINCErok: 01.10.2021

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
VranjeJP ZA PREČIŠĆAVANJE I DIS. VODE, PREČ. I ODVOĐENJE OTP. VODA I ODV.ATM.VODA VODOVOD VRANJE, P.O.rok: 19.10.2021

 Ugalj 
VranjeJP ZA PREČIŠĆAVANJE I DIS. VODE, PREČ. I ODVOĐENJE OTP. VODA I ODV.ATM.VODA VODOVOD VRANJE, P.O.rok: 28.09.2021

 Električna energija 
VranjeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMRAD, VRANJErok: 05.10.2021

 Pelet za potrebe grejanja dečijeg vrtića 
VranjePREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE"rok: 04.10.2021

 Održavanje centralnog grejanja 
VranjeZDRAVSTVENI CENTAR U VRANJUrok: 05.10.2021

 Gorivo za službene automobile 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 27.09.2021

 Ugalj za grejnu sezonu 2021/2022 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 01.10.2021

 Ugalj - sušeni lignit komad kocka 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 04.10.2021

 Vršenje stručnog tehničkog nadzora nad radovima na postrojenju za aeraciju i filtraciju vode, rezervoara i pumpne stanice 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 05.10.2021

 Ulje za loženje niskosumporo NSG-S 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 04.10.2021

 Gorivo 
VršacGRAD VRšACrok: 05.10.2021

 Električna energija za javnu rasvetu 
VršacGRAD VRšACrok: 26.10.2021

 Sanacija i rekultivacija divlje deponije 
ŽabaljJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA"rok: 04.10.2021

 Električna energija 
ŽabaljSREDNJA ŠKOLA "22. OKTOBAR"rok: 06.10.2021

 Zimsko održavanje puteva 
ŽagubicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BELOSAVAC ŽAGUBICA rok: 05.10.2021

 Materijal za saobraćaj - gorivo i aditivi gorivu 
ŽagubicaDOM ZDRAVLJA ŽAGUBICArok: 05.10.2021

 Kupovina električne energije 
ZaječarCENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ZAJEČAR"rok: 28.09.2021

 Nabavka dobara električne energije 
ZaječarGRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEčARArok: 18.10.2021

 Izrada istražno-eksplatacionog bunara i izgradnja vodovodne mreže - bunara sa potisnim cevovodom 
ŽitišteOPšTINA ŽITIšTErok: 30.09.2021

 Nabavka radne mašine - bagera, putem finansijskog lizinga 
ŽitišteJKS PREDUZEĆE "EKOS"rok: 04.10.2021

 Električna energija 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA JP, ZRENJANINrok: 04.10.2021

 Oprema za hlorisanje 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA JP, ZRENJANINrok: 28.09.2021

 Servis pumpi, elektromotora i agregata 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA JP, ZRENJANINrok: 04.10.2021

 Radovi na održavanju puteva i ulica 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA ZRENJANINrok: 08.10.2021

 Nabavka dobara - ogrevni materijal 
ZvečanPRIVREMENI ORGAN OPŠTINE ZVEČANrok: 08.10.2021