RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Električna energija 
AdaJKP STANDARDrok: 15.12.2021

 Medicinski kiseonik 
AleksinacDOM ZDRAVLJA "ALEKSINAC"rok: 09.12.2021

 Pogrebna oprema 
ApatinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NAŠ DOM" APATINrok: 02.12.2021

 Električna energija 
ApatinSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "JUNAKOVIĆ" APATINrok: 21.12.2021

 Nabavka lož ulja 
ApatinNARODNA BIBLIOTEKA "MIODRAG BORISAVLJEVIĆ" APATINrok: 10.12.2021

 Naftni derivati za potrebe grejanja zdravstvene ustanove i transport pacijenata 
BabušnicaDOM ZDRAVLJA,, DR JOVAN RISTIć BABUšNICArok: 06.12.2021

 Radovi na instalaciji sistema grejanja u zgradi 
BačOPŠTINA BAČrok: 13.12.2021

 Nabavka električne energije za 2022. godinu 
Bačka PalankaUSTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU "TIKVARA" BAČKA PALANKArok: 01.12.2021

 Kamion kanal džet 
Bačka PalankaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALPROJEKT"rok: 27.12.2021

 Radovi na izgradnji i opremanju bunara BT3A-H u bloku 2 u Bačkoj Topoli 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 03.12.2021

 Goriva 
Bačka TopolaJAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO STAMBENE GRAĐEVINSKE DELATNOSTI KOMGRADrok: 06.12.2021

 Električna energija 
Bačka TopolaJAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO STAMBENE GRAĐEVINSKE DELATNOSTI KOMGRADrok: 07.12.2021

 Usluge servisiranja i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 10.12.2021

 Nabavka električne energije 
Bajina BaštaVOJNA USTANOVA "TARA"rok: 23.12.2021

 Nabavka kontejnera i kanti za selekciju otpada - projekat čuvajmo našu baštu 
Bajina BaštaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAJINA BAšTArok: 06.12.2021

 Nabavka ogrevnog materijala 
Bela CrkvaOPšTINA BELA CRKVArok: 10.12.2021

 Adaptacija - zamena kotla u srednjoj školi "Nikita Remezijanski" u Beloj Palanci 
Bela PalankaOPšTINA BELA PALANKArok: 01.12.2021

 Delovi za kompletiranje tramvaja caf 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 02.12.2021

 Rezervni delovi za pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Isporuka i ugradnja elektromašinske opreme za rekonstrukciju HE Bistrica 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Nabavka ležajeva i opreme za potrebe proizvodnje uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Rezervni delovi za turboagregate A3-A6 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Rezrevni delovi sistema za čišćenje kondenzatorskih cevi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Rekonstrukcija pobudnih sistema agregata 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Servis i kalibracija mernih uređaja na vozilima za distribuciju goriva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Odlivci segmenti papuča 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Nabavka hidraulične spojnice napojne pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Elektronske komponente i oprema 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Održavanje 400, i 35 kV postrojenja i opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Nabavka kućišta za napojne pumpe SULZER A5-TENT A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Oprema za merenje pritiska 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Manometri, presostati, termometri, termostati TENT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Delovi za gusenični transport rotornih bagera i odlagača 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Lanac vedrica i ozubljeni venci bagera vedričara ERs-710 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Čišćenje kanalizacionih instalacija 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Remont ventila (AUMA) TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Delovi za uljne gorionike 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Oprema za merenje mehaničkih i hemijskih veličina 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Elektro oprema za dispečerske centre 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Nabavka papuča transporta B3200 za osnovnu rudarsku mehanizaciju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Zasuni sa elektromotornim pogonom, ventili regulacioni sa elektromotornim pogonom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Isporuka i montaža danaca napojnih rezervoara bloka A1-100 MW 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Ručni ventili za sistem otpepeljivanja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Održavanje i servisiranje opreme ventilskih stanica i stabilnih automatskih instalacija za dojavu i gašenje požara 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Održavanje alatnih mašina i opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Delovi pumpe rashladne vode tipa "Sulzer" 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Nabavka i ugradnja nosećih i zateznih izolatora RP 110 kV TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Remont armature 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Električna ispitivanja elektroenergetske opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Nabavka i zamena 6kV postrojenja BPA - BPB D2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Usluga održavanja upravljačkog sistema na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Trafo stanica na sankama 6/0,4KV 250KVA 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Nabavka alata i rezervne opreme za hitne intervencije na sistemu tehničke zaštite 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 14.12.2021

 Energetski uljni transformator 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Održavanje kompresora vazduha i prateće opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Remont TA B1 - TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 TEKO B3 - Kontrola treće strane(TPI) proizvodnja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Pregled kotlovskog postrojenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 PLC oprema 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Rezervni delovi za bagere dreglajne-eš bagerei 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Četkice i pribor 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Rezervni delovi za ispravljače 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Izgradnja dva rezervoara 
BeogradREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 30.11.2021

 Transformatorska stanica na sankama 630kVa 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Nabavka rezervne merno-regulacione opreme za sistem otpepeljavanja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Točkovi transporta (donji i gornji) za osnovnu rudarsku mehanizaciju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Tehnički rudarski projekat oskultacije deponije pepela i šljake 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Elektro hidraulični podizači 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Angažovanje građevinske mehanizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Rezervni mašinski delovi (zupčanici, reduktori, vratila) za osnovnu rudarsku mehanizaciju proizvođača GOŠA FOM 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Električna energija 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 30.11.2021

 Servisiranje i baždarenje vodomera 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Čekići i liveni delovi za drobilice šljake 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Rezervni delovi za sistem TV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Održavanje aparata za zavarivanje i rezanje metala 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Merni instrumenti i pribor 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Fabrički remont leptirastog zatvarača TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Nabavka mesinganih cevi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Baterije, lampe i reflektori i pražnjači za aku baterije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Verifikacija i etaloniranje merne opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Usluga održavanja i rukovanja dizalicama i kranovima 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Etaloniranje i baždarenje geodetskih instrumenata i oskultacione opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Dodatni element radne mašine za kopanje kanala 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za sistem klimatizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Delovi za investiciono održavanje sistema pripreme šljake 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Rezervni delovi za remont pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Kontejner za ispitivanje i opravku frekventnih pretvarača 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Usluga održavanja frekventnih pretvarača 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Osovinica članka vedrice bagera vedričara 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Održavanje sistema ozon generatora i UV reaktora 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 02.12.2021

 Elektro oprema za postrojenje za pripremu uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Nabavka pogona za trakaste transportere 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Elektro platforma sa korpom sa stabilizatorima za rad na visini 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Elementi hidrauličnih i pneumatskih instalacija 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Nabavka rezervnog dela uležištenja radnog točka bagera SRs 1300 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Hemijsko i mehaničko čišćenje depozita 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Rezervne opruge za zaptivaču 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Održavanje kompresora vazduha i prateće opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Usluga redovnih servisa vazdušnih kompresora na sistemu za transport pepela 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Mašinska obrada navarenih ploča ventila 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Nabavke filterske ispune i drugih delova postrojenja za prečišćavanje vode 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Mašine i oprema za potrebe ozelenjavanja i uređenje terena 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Rekonstrukcija motornog razvoda i upravljanja sistemom vazduha pod pritiskom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Investiciona popravka lokomotiva serije 443 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Zimsko i letnje održavanje saobraćajnica 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Usluga reparacije zasuna DN350 NP16 TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Održavanje CEMS-ova na sistemu za ODG 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Hidraulične komponente 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Delovi za bager pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Tehničke hemikalije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Servis propan-butan stanice 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Zupčanici dodavača i pogona dozatora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Usluga održavanja postrojenja PLC SCHNAJDER drobilana 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Čišćenje kišne i fekalne kanalizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Delovi za odšljakivanje ispod kotla 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Održavanje dalekovoda 110; 35kV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Nabavka električne energije 
BeogradVIŠI SUD U BEOGRADUrok: 07.12.2021

 Servis i održavanje pneumatske instalacije u pogonu 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Merno-regulaciona oprema TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Nabavka hidrauličkih creva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Rešetanje koloseka i skretnica 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Rezervni delovi za VDG - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Rezervni delovi turbine, generatora i pumpi TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Elektromaterijal i oprema 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Ispitivanje izolacionih sistema generatora, transformatora i druge opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Remont kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Remont turbine, mašinskog dela generatora i armature 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Nabavka materijala i opreme sistema grejanja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Proširenje postojećih DCS sistema za razmenu signala sa ODG postrojenjem TENT B1, TENT B2 i zajedničko postrojenje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.11.2021

 Nabavka gornjeg vertikalnog isparivača pomoćnog kotla 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Delovi potapajućih pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Semerinzi, O prstenovi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Remont 0,4 kV postrojenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Usluge održavanja merno ispitne opreme - baždarenje i verifikacija 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 06.12.2021

 Nabavka pogonskog goriva za 2021/2022 godinu 
BeogradVOJNOGRAĐEVINSKA USTANOVA "BEOGRAD"rok: 06.12.2021

 Nabavka cevovoda za sistem otpepeljivanja TEM 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Izgradnja rezervoara 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 03.12.2021

 Usluge elektro i mašinskog održavanja vulkanizrske opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Rezervni delovi za radne mašine Libherr 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Reparacija radnih kola ventilatora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Izrada novog i sanacija segmenata starog kliznog ležaja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Frekventni regulatori 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Tekuće invterventno održavanje 6 kV, 35 kV razvodnih postorjenja u TE Kostolac 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Transportne trake za potrebe proizvodnje uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Isporuka i montaža rezervoara sa pumpama za SNCR 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Migracija sistema upravljanja na postojećoj pumpno-izmenjivačkoj stanici 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Usluge održavanja higijene u objektima 
BeogradSPORTSKI CENTAR "TAšMAJDAN" D.O.O.rok: 30.11.2021

 Radovi na tekućem održavanju objekata NBS 
BeogradNARODNA BANKA SRBIJErok: 01.12.2021

 Cevi šavne, bešavne i predizolovane 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Set rezervnih modula za uređaje proizvodnje "Elcom" 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"rok: 02.12.2021

 Remont cirkulacionih pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Etaloniranje pretvarača diferencijalnog pritiska za visoke statičke pritiske i radnih etalona 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Popravka i servisiranje rudarsko građevinske mehanizacije - Popravka i servisiranje mehanizacije iz proizvodnog programa SHANTUI i TGT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Ispitivanje glavnih parovodnih linija - RA, RB, RC, prestrujnih parovoda i cevovoda, kotlovskih komora metodama bez razaranja i turbinske opreme NDT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Popravka pumpi visokog pritiska i brizgaljki 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 06.12.2021

 Ispitivanje materijala sa i bez razaranja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Rezervni delovi za pogone trakastih transportera na dopremi uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Servisiranje i test validacije CHNS 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Zamena cevnih lukova i Y komada međupregrejača A6 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Usluge održavanja pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Energetski prekidači 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Električna energija - na 3 godine vrednost nabavke je 45.000.000,00 
BeogradJAVNO PREDUZEćE "SLUžBENI GLASNIK"rok: 15.12.2021

 Brisači bubnjeva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Održavanje dizel električnih agregata u hibridnim sistemima, sa isporukom goriva na DUKMS 
Beograd"RATEL" REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGErok: 30.11.2021

 Servisiranje i etaloniranje aparata za određivanje organskih halogenida 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Usluga-Generalni remont glodalica 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Servisiranje - kontrola rada i održavanje postrojenja za povećavanje pritiska vode 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Sanacija dilatacije brodske prevodnice - montažni blok 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Nabavka električne energije 
BeogradNARODNA BANKA SRBIJErok: 13.12.2021

 Potapajuće pumpe i rezervni delovi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Remont NN elektromotora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Oprema za proizvodnju i kontrolu proizvoda 
Beograd"TORLAK" INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU VAKCINE I SERUMErok: 06.12.2021

 Usluge održavanja higijene i dezinfekcije 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 03.12.2021

 Operater za zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 16.12.2021

 Usluge održavanja teretnih vozila, transportnih sredstava i mehanizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Setovi za vulkanizaciju transportnih traka 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Remont reduktora na dopremi uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Proširenje deponije za odlaganje gipsa 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Habajući delovi za mlinove 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Delovi radnog točka bagera - mašinski delovi (kašike i habajući elementi) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Pribor za table i instalacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za signalizaciju i upravljanje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za Siemens-ove upravljačke sisteme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 03.12.2021

 Nabavka konektora i instalacione opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za održavanje upravljačkog sistema otpepeljivanja i bager stanice 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Usluga nabavke, ugradnje i puštanja u rad kompenzatora reaktivne energije za bager SRs2000/28 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Putarska industrijska so 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"rok: 17.12.2021

 Izrada i montaža sistema za automatsku dopunu vazduha za potrebe revitalizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Ispitivanje NDT metodama turbine srednjeg pritiska (kućište, obujmice, rotor, ventili, ...) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Održavanje sistema za automatsko očitavanje brojila 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Održavanje sistema za merenje mehaničkih veličina turboagregata na bloku a1 i a2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Tekuće održavanje transportnih traka 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Ploče gusenične za osnovnu rudarsku mehanizaciju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Usluge održavanje armature za potrebe TE-TO Novi Sad- Ponovljeni postupak 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 01.12.2021

 Sigurnosna armatura- Ponovljeni postupak 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Nabavka i ugradnja mernih transformatora RP 110 kV i 35 kV TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije HE Đerdap 2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Hemikalije i sredstva za čišćenje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 JN/3100/0612/2021 (1354/2021) - Mašinska revitalizacija EŠ bagera (mašinski delovi za EŠ bagere) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 TEKO B3 - Konsultantske usluge za MRU opremu 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 JN/3100/0261/2021 (2422/2021) - Periodična ispitivanja posuda pod pritiskom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Usluge servisiranja alata za XMO 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Delovi za sistem otpepeljivanja i odšljakivanja TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Rezervni delovi za 6 i 0.4 kV postrojenja - TE Kolubara 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 JN/3100/0623/2021 (2730/2021)- TEKUĆE I INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČETKICA I DRŽAČA ČETKICA NA GENERATORIMA U TE KOSTOLAC A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Održavanje transportera SPIRAC SANDSEP 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 01.12.2021

 ELEKTRIČNA ENERGIJA 
BeogradJAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 20.12.2021

 Merenje protoka na agregatima HE Đerdap 2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Gumiranje rezervoara HPV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.01.2022

 Etaloniranje merila i uređaja za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 02.12.2021

 Električna energija 
BeogradMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 21.12.2021

 Radovi na mašinskim i elektroinstalacijama 
BeogradMF-UPRAVA ZA TREZORrok: 30.11.2021

 Stručni nadzor nad izvođenjem radova na mašinskim i elektroinstalacijama 
BeogradMF-UPRAVA ZA TREZORrok: 30.11.2021

 Rezervni delovi pogona traka za dozatore i dodavače TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Održavanje industrijskih usisivača TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Rezervni delovi za kompresore - TENT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Strateški rezervni delovi za rotorne bagere **SRs** 1200, **SRs** 1201 i bagere vedričare **ERs** 710 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Usluge održavanja pirometara, TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Remont statičke pobude generatora, sinhronizacionog sistema i ispravljača punjača DCS sistema TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Delovi za crpnu stanicu TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Popravka mikroprocesorskih zaštita proizvodnje TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Delovi servomotora UA za potrebe revitalizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.12.2021

 Nabavka opreme za umrežavanje Atlas Copco kompresora, TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Metalizacija cevnih lukova međuprgrejača i cevnih zaštita A6 - TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Čišćenje i ispitivanje podzemnih rezervoara za tečne energente i otpadna ulja sa zbrinjavanjem otpada 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 06.12.2021

 Nabavka ležajeva za potrebe proizvodnje energije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Remont napojnih, kondenz i vakuum pumpi TEM - 2022 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Održavanje dimnjaka TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Sredstvo za kondicioniranje vode SDGO - TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Etaloniranje, servis i popravka uređaja za vibrodijagnostiku 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Izrada projekta za mašinske i elektroinstalacije za unutrašnje jedinice Guča i Ćuprija 
BeogradMF-UPRAVA ZA TREZORrok: 30.11.2021

 Kontrola bezbednosti hrane i vode i sanitarni pregledi zaposlenih 
BeogradMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 30.11.2021

 JN 3100/0689/2021 - Zaštita lopatica turbine 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Ugradnja novog rotora generatora bloka B2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Zaptivači za armature: semerinzi, grafitni prstenovi, spirometalni zaptivači, "O"-ring zaptivači za TENT 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 02.12.2021

 Delovi od lima za rostove i kanale SV i DG za TENT A1-A6 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Izrada projekta za zatvaranje dva bočna i nadogradnji centralnog prelivnog stuba i III drenažnog prstena kasete I, deponije pepela TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Angažovanje imenovanih tela za opremu pod pritiskom - TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Delovi za turboagregate blokova A1 i A2 - TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 JN/3100/0087/2021 (2295/2021) - Izrada projekta za ventil sigurnosti na liniji progrevanja TVP 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Električna ispitivanja elektroenergetske opreme 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.01.2022

 Servisiranje i popravka klima uređaja na tramvajima URBOS 3 (CAF) 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 06.12.2021

 Ugradbene garniture za zatvarače 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 06.12.2021

 JN/3100/0699/2021 (2308/2021) - Čišćenje nanosa iz taložnice u TEKO B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 JN/3100/0701/2021 (2467/2021) - Spojnice za osnovnu rudarsku mehanizaciju na PK Drmno 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Spojnice sa priteznim prstenom 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 06.12.2021

 Usluga iz oblasti standardizacije za izbor nove i održavanje elektroenergetske i opreme energetske elktronike u proizvodnim pogonima JP EPS-a 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 JN/3100/0464/2021 (1806/2021)- Usluga održavanja industrijskih klima i ventilacije u proizvodnim halama 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Održavanje ventilacije i klimatizacije 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Snabdevanje električnom energijom 
BeogradFILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 10.12.2021

 Fazonski komadi za spoljne vodovodne instalacije 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 14.12.2021

 Spojnice za sanaciju defekata na vodovodnoj mreži 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 06.12.2021

 DELOVI OSOVINSKOG SKLOPA TRAMVAJA SA REDUKTOROM, broj VND-222/21 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 06.12.2021

 Nabavka podzemnih kontejnera 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKA ČISTOĆA"rok: 24.12.2021

 Nabavka prirodnog gasa 
BeogradUPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANArok: 30.11.2021

 Gorivo za motorna vozila 
BeogradINSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 30.11.2021

 Nabavka mazuta za grejanje 
BeogradINSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRADrok: 16.12.2021

 Izrada projektne dokumentacije (PGD) za postavljanje solarnih panela u bloku 42 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA PARKING SERVIS, BEOGRADrok: 30.11.2021

 Održavanje generatora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.01.2022

 Servis pogona AUMA u TE Kostolac A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Ploča transportera A1 B, rešetka akceleratora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Reduktori 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Održavanje postrojenja sa PLC Pupin 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Usluga održavanja klimatizacije elektropostrojenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 JN/3100/0069/2021 (2280/2021) - Zamena cevovoda i armature na sistemu tehničke vode kod napojnih stanica i na sistemu ejektorskih pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Ventili za deponiju pepela 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Razvodno SN postrojenje i merni naponski transformatori 110 kV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 24.12.2021

 Potrošni materijal za potrebe radionica 
BeogradSPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADUrok: 02.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za vodene topove 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Rezervni delovi za dozatore i dodavače 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Održavanje merno regulacionih uređaja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Zaptivni materijal (pletenice, klingerit...) na sistemu otpepeljivanja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Održavanje higijene u zgradi 
BeogradGEOLOŠKI ZAVOD SRBIJErok: 03.12.2021

 Popravka poda na tramvaju CAF 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 08.12.2021

 Radovi na zameni tramvajskih dilatacija na mostu 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRADrok: 08.12.2021

 Nabavka goriva 
BeogradARHEOLOŠKI INSTITUTrok: 02.12.2021

 Pregled ležajeva i ventilskih komora u toku remonta na blokovima B1 i B2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Nabavka usluge sakupljanja, odnošenja i tretiranja medicinskog otpada 
BeogradSTOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 02.12.2021

 Popravka mašina za pranje toplom vodom i visokim pritiskom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Delovi rosta dobijeni mašinskom obradom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Godišnje održavanje merača količine uglja - vaga 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Rezervni delovi za automatiku CS elektrane 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.01.2022

 Delovi za signalno-sigurnosne uređaje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Pomeranje, podizanje i transport tereta većih od 10 tona 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Relejna i sklopna tehnika 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Mlinski delovi - trapezi A, B, C i udarne ploče 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Zamena generatorskih prekidača 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 12.01.2022

 Pogonsko gorivo 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 24.12.2021

 Odlivci od sivog i čeličnog liva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA SKOLA JOVAN POPOVIćrok: 03.12.2021

 Održavanje termotehničkih instalacija 
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJErok: 29.12.2021

 Bojler i dimne cevi za grejanje vode i prostorija 
BeogradVOJNA USTANOVA "DEDINJE"rok: 03.12.2021

 Popravka dve toplotne pumpe 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 03.12.2021

 Usluge sprovođenja tretmana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 06.12.2021

 Rezervni delovi za jednosmerni razvod 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.01.2022

 Nabavka ležajeva i opreme za potrebe proizvodnje uglja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.12.2021

 Rezervni delovi za sopstvenu potrošnju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Geološki istražni radovi u funkciji proširenja PK Drmno za kapacitet od 12mil/t (nastavak radova) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 24.12.2021

 Održavanje sistema za doziranje ugljen-dioksida 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 09.12.2021

 Nabavka i ugradnja telekoordinometra na brani HE 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Električna energija 
BeogradXII BEOGRADSKA GIMNAZIJArok: 07.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ"rok: 07.12.2021

 Radovi na postavljanju solarnih panela na krovovima objekata 
BeogradNAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD DOOrok: 10.12.2021

 Električna energija 
BeogradMEDICINSKA ŠKOLA "BEOGRAD"rok: 06.12.2021

 Etaloniranje, servis i popravka uređaja za termotehnička merenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Mlinski delovi - zavrtnjevi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Usluge održavanja merno-regulacione opreme i instrumenata 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Usluga merenja fluida u rezervoarima 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Usluge održavanja postrojenja za hemijsku pripremu vode i prečišćavanje otpadnih voda 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Rezervni delovi za generator 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Cevi i elementi za spajanje cevi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 06.12.2021

 Naftni derivati 
BeogradINSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJErok: 20.12.2021

 Nabavka uređaja za lokaciju zemljospoja u neuzemljenim DC sistemima 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA ŠKOLA "OSLOBODIOCI BEOGRADA"rok: 07.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ"rok: 07.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VATROSLAV LISINSKI"rok: 07.12.2021

 Nabavka repromaterijala za održavanje elektroenergetskih sistema i instalacija 
BeogradUPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANArok: 07.12.2021

 Nabavka zakupa,uskladištenja i transporta naftnih derivata 
BeogradMF-UPRAVA CARINArok: 07.12.2021

 Popravka elektromagnetnog separatora za izdvajanje metala sa transportera za ugalj 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Pumpa regulacionog fluida TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Bezazbestni pločasti materijali (klingeriti, grafitne ploče...) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Investiciono održavanje RNP turbine K-200-130-3 sa nabavkom rezervih delova 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 24.12.2021

 Nabavka pumpi za potrebe pogona 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za mehanička merenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Popravka rasklopne opreme na lokomotivama 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Održavanje generatora preklinjavanje statorskog namotaja generatora bloka A2 u TE Kostolac A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 24.12.2021

 Vodovodni i elektro materijal za održavanje 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZELENILO-BEOGRAD BEOGRADrok: 06.12.2021

 Nabavka vulkanizerskog materijala 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Automatizacija poslovnih procesa 
BeogradSLUžBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMArok: 06.12.2021

 Pneumatski pogoni GPO, bager stanice i na silosu pepela 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA ŠKOLA "VESELIN MASLEŠA"rok: 07.12.2021

 Projektovanje i izrada novih depresionih bunara na reci Savi i deponiji pepela 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Električna energija 
BeogradOSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ"rok: 07.12.2021

 Delovi za remont i tekuće održavanje za mlinove 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 08.12.2021

 Atestiranje boca za tečni hlor 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Nabavka goriva 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.01.2022

 Delovi lanca člankastog transportera A1a 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Usluge izrade delova mašinskom obradom 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Godišnji servis i održavanje XRF analizatora 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Etaloniranje laboratorijskih uređaja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Strugarski delovi za dodavače uglja i kanale aerosmeše 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Nabavka bagera guseničara i grejdera 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 31.12.2021

 Podvodne bunarske pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Livački delovi odšljakivanja i rosta za remont 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Električna energija 
BeogradARHIV JUGOSLAVIJErok: 09.12.2021

 Obrada zaštitnih čaura vratila VC pumpe 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 07.12.2021

 Isporuka novih hladnjaka gasa generatora bloka A2 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 17.12.2021

 Mlinski delovi - panciri (svi) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.12.2021

 Održavanje registrofonskog uređaja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Usluge remontnog održavanja MRU postrojenja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Uređaji za praćenje parametara i rezervni delovi za uređaje 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 09.12.2021

 Frekventni regulatori i delovi za frekventne regulatore 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 04.01.2022

 Održavanje i popravke gasnih kotlarnica 
BeogradMINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 28.12.2021

 Nabavka pumpi za izbacivanje otpadnih i podzemnih voda na stajalištu 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 06.12.2021

 Medicinski gasovi 
BeogradUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 07.12.2021

 Rezervni delovi za čistilice marke "Brodd Sweden" 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"rok: 07.12.2021

 Lanci rosta i odšljakivača A1-A6 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Delovi za hidraulične spojnice VOITH napojnih pumpi 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Nabavka usluga održavanja centralnog rashladnog sistema i čilera 
BeogradMF-UPRAVA CARINArok: 08.12.2021

 Ispitivanja stanja metala metodama sa i bez razaranja 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 23.12.2021

 Rezervni delovi za drobilice 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 13.12.2021

 Alati i instrumenti 
BeogradINFRASTRUKTURA žELEZNICE SRBIJErok: 22.12.2021

 Ventili posebnih namena 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.12.2021

 Tehnologija osmatranja i analize na deponiji pepela i šljake (oskultacije) 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 28.12.2021

 Grafitne četkice i držači 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 16.12.2021

 Strugarski delovi za kanale SV i DG, luva, rost za TENT A1-A6 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Usluge stručnog nadzora na poslovima geoloških istraživanja na Pk Drmno 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 21.12.2021

 Sistem za merenje osovinskog opterećenja vozila u pokretu 
BeogradJAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJErok: 29.12.2021

 Baždarenje rezervoara za gorivo 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Nabavka rezervnih prekidača i prateće opreme za napajanje transformatora za električno kočenje agregata 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 15.12.2021

 Tehnička kontrola tehničkog rudarskog projekta produžetka DV 35kV 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 28.12.2021

 ULV aerosolni generator sa jednom glavom 
BeogradZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJUrok: 15.12.2021

 Mazut 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.01.2022

 Prelazne prirubnice za sistem otpepeljivanja TENT B 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 22.12.2021

 Servis elektro-motornih pogona ROTORK 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 30.12.2021

 Eksterni stručni nadzor na geološko istražnim radovima 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Delovi pumpi sirove vode blokova A1 - A6 TENT-A 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.12.2021

 Mehanički zaptivači za pumpe, zaptivni materijal za pumpe i zagrejače 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 10.12.2021

 Pletenice i manloh traka 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 14.01.2022

 Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 20.12.2021

 Strateški rezervni delovi za rotorne bagere za osnovnu rudarsku mehanizaciju 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 11.01.2022

 Remont nadgradnje specijalnih vozila kanalizacije 
BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"rok: 14.12.2021

 Usluga merenja buke u životnoj sredini 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 29.12.2021

 Nabavka buldozera 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 05.01.2022

 Popravka i servisiranje dizalica i kranova 
BeogradJAVNO PREDUZEćE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”rok: 27.12.2021

 Usluge čišćenja i održavanja higijene u objektima 
Beograd SMATSA DOOrok: 03.12.2021

 Unapređenje sistema klimatizacije kupole tornja 
Beograd SMATSA DOOrok: 13.12.2021

 Isporuka prirodnog gasa 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 09.12.2021

 Zamena i ugradnja uređaja i postrojenja na objektima Preduzeća 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 30.11.2021

 Održavanje termo-tehničke opreme oblikovana po partijama 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 30.11.2021

 Repromaterijal za izradu sigurnosnih zatvornica 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 15.12.2021

 Pogonsko gorivo 
Beograd JP POšTA SRBIJE BEOGRADrok: 24.12.2021

 Električna energija za napajanje potrošača na srednjem naponu, niskom naponu i širokoj potrošnji 
Beograd SRBIJA KARGO A.D.rok: 06.12.2021

 Nabavka glavnog kompresora sa sušačem za električnu lokomotivu 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 30.11.2021

 Opravka i atestacija brzinomernih uređaja 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 30.11.2021

 Remont vučnih motora 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 13.12.2021

 Remont obrtnih mašina za vozna sredstva 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 15.12.2021

 Usluga regeneracije delova za vakum toalete za vozna sredstva 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 09.12.2021

 Opravka elektronskih modula za vozna sredstva raznih serija 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 08.12.2021

 Eurodizel za vuču vozova 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 28.12.2021

 Remont delova i agregata elektro vuče (releji, kontaktori, prigušnice, otpornici, gl.prekidači, kontroleri, birači napona) 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 06.12.2021

 Evro dizel za drumska vozila (kartice) 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 20.12.2021

 Opravka okretnice sa sanacijom prilaznih koloseka 
Beograd SRBIJA KARGO A.D.rok: 02.12.2021

 Benzin za drumska vozila (kartice) 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 07.12.2021

 Trupci za vozna sredstva 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 14.12.2021

 Remont TE015C i TA611W04 JNOP-52 
Beograd SRBIJA KARGO A.D.rok: 09.12.2021

 Nabavka osovinskih ležajeva i ostalih ležajeva za vozna sredstva 
Beograd SRBIJA VOZ A.D.rok: 22.12.2021

 ODRŽAVANJE ENERGETSKOG, RASHLADNOG I BEZBEDNOSNOG SISTEMA SERVER SALE 
Beograd JP GRADSKO STAMBENO BEOGRADrok: 06.12.2021

 Izgradnja DV 2x110kV TS Kraljevo 3 - TS Novi Pazar 1 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 23.12.2021

 Anker sajle za dalekovodne stubove 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 02.12.2021

 Potporni izolatori 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 23.12.2021

 Specijalni alati za DV 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 23.12.2021

 Izrada tehničke dokumentacije za KB 110 kV br. 172/1 TS Beograd 6 - TS Beograd 45, zamena deonice 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 15.12.2021

 Izolatori U160 i U120 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 27.12.2021

 Izgradnja DV 110kV TS Ivanjica - TS Guča 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 27.12.2021

 Servis i popravka prečišćivača vazduha Zepter 
Beograd EMS AD BEOGRADrok: 15.12.2021

 Nabavka i isporuka prirodnog gasa 
Beograd INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJErok: 30.11.2021

 Električna energija 
Beograd INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJErok: 16.12.2021

 Kontejneri 
Beograd INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJErok: 07.12.2021

 Električna energija 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKI CENTAR OLIMP- ZVEZDARA, BEOGRAD (ZVEZDARA)rok: 03.12.2021

 Aku baterije 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 02.12.2021

 Adaptacija TS 110/20kV 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 07.12.2021

 Priključak 35kV po zaključku VRS 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 14.12.2021

 Usluge održavanja higijene 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 08.12.2021

 Preventivni elektromontažni i građevinski radovi na SN i NN EEO 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 13.12.2021

 TS 110/10 kV Obilić – adaptacija kablovskog izlaza 
Beograd-Novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 30.11.2021

 Elektromontažni i građevinski radovi na SN i NN EEO i MM 
Beograd-novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 03.12.2021

 Merni uređaj za primarno ispitivanje zaštite 
Beograd-novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 09.12.2021

 Digitalni multi-funkcionalni merni instrumenti (multimetri) 
Beograd-novi BeogradELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRADrok: 10.12.2021

 Realizacija projekta sanacija nesanirane deponije 
BogatićOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOGATIćrok: 03.12.2021

 Nabavka i isporuka gasnog ulja ekstra lakog "Evro El" 
BogatićOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOGATIćrok: 07.12.2021

 Nabavka vodovodnog materijala i fazonskih elemenata za MZ "Metovnica" IV, V i VI faza 
BorJAVNO KOMUNALNOPREDUZEćE " VODOVOD" BORrok: 10.12.2021

 Drvo za ogrev 
BosilegradOSNOVNA ŠKOLA "GEORGI DIMITROV"rok: 06.12.2021

 Nabavka električne energije 
BujanovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BUJANOVAC rok: 10.12.2021

 Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za rekonstrukciju TS 10/0,4kV,2x1000kVA“CER 1“ - prva faza 
ČačakD O O NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAKrok: 10.12.2021

 Nabavka usluga-Izrada geološke podloge 
ČačakJAVNO PREDUZEĆE ZA URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE GRADAC, ČAČAKrok: 03.12.2021

 Vodovodni materijal 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 07.12.2021

 Solarni paneli 
ČajetinaOPšTINSKA UPRAVA ČAJETINArok: 17.12.2021

 Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila 
ČajetinaZLATIBORSKI EKO AGRARrok: 30.11.2021

 Valjak za asfalt 
ČajetinaKOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE "ZLATIBOR"ČAJETINArok: 07.12.2021

 Izbor privatnog partnera za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVACrok: 31.12.2021

 Remontni radovi termotehničkih postrojenja 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVACrok: 07.12.2021

 Nabavka goriva 
GrockaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU-UNIVERZITET U BEOGRADUrok: 03.12.2021

 NABAVKA MAZUTA 
GrockaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU-UNIVERZITET U BEOGRADUrok: 14.12.2021

 Nabavka gasova 
GrockaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU-UNIVERZITET U BEOGRADUrok: 06.12.2021

 Električna energija 
GrockaOSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA"rok: 10.12.2021

 Čišćenje i održavanje prostorija Opštinske uprave i drugih organa opštine Inđija 
InđijaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE INđIJArok: 07.12.2021

 Izvođenje radova na završetku sportske hale u Inđiji 
InđijaPREDSEDNIK OPšTINE INđIJArok: 15.12.2021

 Baždarenje vodomera 
InđijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJArok: 06.12.2021

 Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom kanalizacione mreže otpadnih voda 
IrigOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IRIGrok: 06.12.2021

 Nabavka usluge na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva 
IvanjicaOPšTINA IVANJICArok: 01.12.2021

 Pumpa sa frekventnim regulatorom 
JagodinaJP STANDARD JAGODINArok: 06.12.2021

 Elektro materijal 
JagodinaJP STANDARD JAGODINArok: 08.12.2021

 Nabavka električne energije 
KikindaGRAD KIKINDArok: 06.12.2021

 Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom (vodovod, fekelna kanalizacija...) 
KladovoOPšTINSKA UPRAVA KLADOVOrok: 02.12.2021

 Gorivo za motorna vozila 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" KLADOVOrok: 08.12.2021

 Nabavka i prevoz gasnog ulja ekstra lako evro EL 
KnićaninOSNOVNA ŠKOLA "STEVAN KNIĆANIN" KNIĆANINrok: 08.12.2021

 Električna energija 
KnjaževacJKP STANDARD-KNJAŽEVACrok: 06.12.2021

 Gorivo za vozila (benzin i dizel) 
KnjaževacZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVACrok: 21.12.2021

 Izrada projekta toplovodne mreže 
KostolacUPRAVA GRADSKE OPšTINE KOSTOLACrok: 06.12.2021

 Nabavka usluge prevetivne dezinfekcije 
KovačicaOSNOVNA ŠKOLA "MLADE POKOLENIA"rok: 13.12.2021

 Prevoz pepela od silosa pepela do naše deponije uglja 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 03.12.2021

 Čišćenje, deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija zgrada 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 16.12.2021

 Zamena rasvete u EH izvedbi- Svetiljke u protiveksplozivnoj zaštiti i fluo cevi 
KragujevacTEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ĐURĐE DIMITRIJEVIĆ-ĐURA"rok: 02.12.2021

 Nabavka električne energije 
KragujevacDOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KRAGUJEVACrok: 02.12.2021

 Oprema za upravljnje industrijskim procesima i oprema za daljinsko upravljanje, partija 9 - Nabavka i ugradnja dodatne opreme na sistemu za vodosnabde 
KragujevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 30.11.2021

 Usluga zbrinjavanja opasnog otpada 2 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 06.12.2021

 Hlorovodonična kiselina, natrijum hidroksid i feri-hlorid 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 06.12.2021

 Opremanje bunara bunarskim šahtama, pumpom i ostalim neophodnim komponentama i izgradnja zaštitne ograde i povezivanje bunara na vodovodnu mržu 
KragujevacGRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJErok: 06.12.2021

 Baterije i sitan kablovski materijal 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 07.12.2021

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 08.12.2021

 Sklopna tehnika 
KragujevacENERGETIKA DOOrok: 08.12.2021

 Električna energija za objekte priključene na distributivni sistem 
KraljevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PIJACE"rok: 03.12.2021

 Utovarivač 
KraljevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PUTEVI"rok: 30.11.2021

 Defektaza i sanacija energetskog sistema i izvođenje radova na trafostanici 
KraljevoOPŠTA BOLNICA "STUDENICA"rok: 13.12.2021

 Električna energija 
KruševacJAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM, PARKINZIMA I PIJACAMA "POSLOVNI CENTAR"KRUŠEVACrok: 30.11.2021

 Materijal za tekuće održavanje 
KruševacOPŠTA BOLNICA KRUŠEVACrok: 03.12.2021

 Lož-ulje 
KuršumlijaEKONOMSKO-TEHNIČKA ŠKOLArok: 03.12.2021

 Nabavka dobara za zaštitu živetne sredine - metalni kontejneri 
KuršumlijaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE KURšUMLIJArok: 06.12.2021

 Električna energija 
LajkovacOPšTINA LAJKOVAC-OPšTINSKA UPRAVA LAJKOVACrok: 13.12.2021

 Električna energija 
LajkovacJAVNA USTANOVA "USTANOVA ZA SPORT I OMLADINU" LAJKOVACrok: 08.12.2021

 Glavna opravka dizel-električne lokomotive ser. 621 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 27.12.2021

 Naftni derivati 
LazarevacDOM ZDRAVLJA "DR ĐORĐE KOVAČEVIĆ"rok: 15.12.2021

 Usluga praćenja kvaliteta površinskih voda za teritoriju grada Leskovca 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 07.12.2021

 Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 06.12.2021

 Usluga realizacije programa merenja nivoa komunalne buke u životnoj sredini 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 08.12.2021

 Nabavka usluga stručnog nadzora nad radovima puštanja u rad objekata linije vode 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 09.12.2021

 Javna nabavka električne energije za 2022. godinu 
LjigOSNOVNA ŠKOLA "SAVA KERKOVIĆ"rok: 06.12.2021

 Ugalj i ogrevno drvo 
LučaniJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC-LUČANI"rok: 30.11.2021

 NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE 
LučaniOPšTINSKA UPRAVA LUčANIrok: 30.11.2021

 Javna nabavka vodovodnog materijala 
LučaniOPšTINSKA UPRAVA LUčANIrok: 06.12.2021

 Nabavka električne energije 
LučaniOPšTINSKA UPRAVA LUčANIrok: 06.12.2021

 Električna energija 
MajdanpekJKP MAJDANPEK MAJDANPEKrok: 23.12.2021

 Sanacija divljih deponija 
Mali IđošJAVNO PREDUZEĆE KOMUNAL MALI IĐOŠ, MALI IĐOŠrok: 06.12.2021

 Proširenje LoRa mreže - nabavka kućnih vodomera sa eksternim LoRaWAN modulom za daljinsko očitavanje 
Mali ZvornikJKP DRINA MALI ZVORNIKrok: 03.12.2021

 Zimsko održavanje lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica 
Mali ZvornikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MALI ZVORNIKrok: 06.12.2021

 Nabavka goriva 
MerošinaDOM ZDRAVLJA MEROŠINArok: 09.12.2021

 Gorivo 
Mladenovac JKP MLADENOVAC MLADENOVACrok: 02.12.2021

 Električna energija 
MorovićVOJNA USTANOVA "MOROVIĆ"rok: 20.12.2021

 Moduli LoRaWan za daljinsko očitavanje vodomera 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 06.12.2021

 Radovi na rekonstrukciji unutrašnje grejne instalacije i izrada toplotne podstanice objekta Grada Niša 
NišGRAD NIš - KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJrok: 30.11.2021

 Električna energija 
NišAERODROMI SRBIJE D.O.O. NIšrok: 06.12.2021

 Nabavka dobara, usluga i radova u cilju realizacije Projekta „Poboljšavanje turističke ponude specijalnog interesa u Nišu“, oblikovana u četiri partij 
NišGRAD NIš - KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJrok: 06.12.2021

 Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 01.12.2021

 Usluga čišćenja fasade i pranja fasade objekta «NTP Niš» 
NišNAUČNO TEHNOLOŠKI PARK NIŠ D.O.O. NIŠrok: 30.11.2021

 Ogrlice za LC, ACC i PVC cevni materijal sa pripadajućom armaturom 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 20.12.2021

 Tekuće održavanje i otklanjanje kvarova koji ne spadaju u garantni rok instalacije i opreme medicinskih gasova 
NišUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR NIŠ rok: 06.12.2021

 Usluge tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova koji ne spadaju u garantni rok agregata, trafo stanica i neprekidnog električnog napajanja 
NišUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR NIŠ rok: 06.12.2021

 Nabavka električne energije 
NišFAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠUrok: 06.12.2021

 Nabavka lož ulja 
NišAPOTEKARSKA USTANOVA NIŠrok: 03.12.2021

 Mašina za pranje toplom vodom pod pritiskom 
NišAERODROMI SRBIJE D.O.O. NIšrok: 07.12.2021

 Pocinkovani sitan fiting, kudelja i dihtunzi 
NišJKP NAISSUS NIšrok: 22.12.2021

 Tekuće održavanje i popravke opreme proizvođača "Siemens" 
NišUNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR NIŠ rok: 27.12.2021

 Električna energija 
NišPRIVREDNI SUD U NIŠUrok: 10.12.2021

 Materijal za održavanje 
NišJAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" NIŠrok: 30.12.2021

 Nabavka goriva za održavanje puteva u zimskom periodu 2021/2022. godine 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 06.12.2021

 Mehaničko čišćenje kotlova, dimnih kanala i odvoženje 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 09.12.2021

 Benzin, dizel i ADBlu aditiv 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 07.12.2021

 Nabavka rezervnih delova za pumpe proizvođača:,JASTREBAC , MZT,KSB i ostalih proizvođača 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 29.12.2021

 Nabavka električne energije 
Novi BeogradFAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTIrok: 02.12.2021

 Hemikalije i rezervni delovi neophodni za rad aparata proizvođača HACK 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 02.12.2021

 Usluge održavanja i popravki za ŠG 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 06.12.2021

 Električna energija 
Novi BeogradOSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN LUKIĆ"rok: 07.12.2021

 Auto gas 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 07.12.2021

 Održavanje i servisiranje hidrantske mreže, PP aparata i opreme, gromobranske mreže 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 07.12.2021

 Servisiranje, održavanje i popravke instalacija i opreme u objektima 
Novi BeogradJAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" POrok: 07.12.2021

 Održavanje sistema za nadzor i upravljanje 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 20.12.2021

 Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima 
Novi BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"rok: 09.12.2021

 BAŽDARENJE MERILA PROTOKA-PARTIJA 1- BAŽDARENJE VODOMERA 
Novi KneževacJKP 7. OKTOBARrok: 30.11.2021

 Usluge spremanja i čišćenja za 2022. godinu 
Novi KneževacSPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI" NOVI KNEŽEVACrok: 15.12.2021

 Mazut i dizel gorivo 
Novi PazarSPECIJALNA BOLNICA ZA PROGRESIVNE MIŠIĆNE I NEUROMIŠIĆNE BOLESTI NOVI PAZARrok: 20.12.2021

 Regulaciona i sigurnosna oprema 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA"rok: 09.12.2021

 Radovi na nastavku izgradnje regionalnih hidrosistema - izgradnja objekata podsistema Jaračka Jarčina – crpna stanica Jarak i regulaciona ustava 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE", NOVI SADrok: 02.12.2021

 MRS 
Novi SadNOVI SAD-GAS GAS D.O.O.rok: 16.12.2021

 Usluga servisa sitema za klimatizaciju 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKArok: 30.11.2021

 Polietilenske cevi i fazonski komadi 
Novi SadNOVI SAD-GAS GAS D.O.O.rok: 16.12.2021

 Sredstva za zaptivanje, gumeni proizvodi 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA"rok: 30.11.2021

 Servisiranje i održavanje klima sistema (šifra: OP-U-60/2021) 
Novi SadSLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE GRADA NOVOG SADArok: 30.11.2021

 Nabavka filtera za sisteme klimatizacije 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 03.12.2021

 Limovi i cevi 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE "NOVI SAD", NOVI SADrok: 06.12.2021

 Rezervni delovi 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUEćE "PUT" NOVI SADrok: 06.12.2021

 Kalibracioni gasovi 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 07.12.2021

 Mehaničko čišćenje kotlova i dimnjaka sa izdavanjem sertifikata o ispravnosti 
Novi SadTRANSPORTGAS SRBIJA DOO NOVI SADrok: 03.12.2021

 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija radnih i pomićnih prostorihja i opreme ( vozila i sl.) 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 20.12.2021

 Mašinski i tehnički materijal za potrebe vešeraja 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 06.12.2021

 Gorivo za vozni park 
Novi SadPREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"rok: 06.12.2021

 Nabavka klima uređaja 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 06.12.2021

 Nabavka vakum creva za vozila kanalizacije 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 06.12.2021

 Nabavka, transport i montaža elektromagnetnog uređaja za omekšavanje sirove vode na izvorištu 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 06.12.2021

 Gorivo 
Novi SadJKP "LISJE" NOVI SADrok: 21.12.2021

 Usluga odvoženja opasnog otpada 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STAN"rok: 06.12.2021

 Merna oprema 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 10.01.2022

 Naftni derivati 
ObrenovacJKP OBRENOVAC OBRENOVACrok: 06.12.2021

 Nabavka naftnih derivata 
OpovoOPšTINSKA UPRAVA OPOVOrok: 03.12.2021

 Naftni derivati 
OpovoPREDŠKOLSKA USTANOVA "BAMBI"rok: 07.12.2021

 Električna energija 
PalićZOOLOŠKI VRT - PALICSI ÁLLATKERTrok: 07.12.2021

 Gasno ulje exstra lako evro EL 
PančevoPREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST"rok: 01.12.2021

 Vodoinstalaterski materijal 
PančevoPREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST"rok: 03.12.2021

 Električna energija 
PančevoPREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST"rok: 03.12.2021

 Ispitivanje Eh opreme 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 03.12.2021

 Nabavka pumpi za vodu 
PančevoGRAD PANčEVOrok: 06.12.2021

 Rezervni delovi za električne aktuatore-Reduktor 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 06.12.2021

 Usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJA PANčEVOrok: 09.12.2021

 Održavanje kotlovskog postrojenja 
PančevoTRANSNAFTA AD PANčEVOrok: 10.12.2021

 Specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu Narodna bašta i na drugim mestima 
PančevoGRAD PANčEVOrok: 13.12.2021

 Utrošak električne energije u gradskim i seoskim mesnim zajednicama 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 03.12.2021

 Prikolice 2021.god. 
PetrovaradinJAVNO PREDUZEĆE "VOJVODINA ŠUME"rok: 02.12.2021

 Nabavka redukcione stanice centralnog razvoda kiseonika 
PirotOPŠTA BOLNICA PIROTrok: 30.11.2021

 Servis kompaktora 
PirotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "REGIONALNA DEPONIJA" PIROTrok: 02.12.2021

 Unapređenje nastavnog procesa i opremanje učionice za bezbednost saobraćaja 
PirotGRADSKA UPRAVA PIROTrok: 07.12.2021

 Nabavka energenta: ulje za loženje niskosumporno NSG -S 
PirotOPŠTA BOLNICA PIROTrok: 07.12.2021

 Nabavka pumpi 
PožarevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVACrok: 30.11.2021

 Ugalj lignit 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELArok: 07.12.2021

 Izvođenje radova na izgradnji energoenergetskih instalacija, priključnog srednjenaponskog (10 KV) kabl voda i stubne trafostanice 10/0,4 KV,100 KVA 
PožegaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAŠ DOM PO, POŽEGArok: 13.12.2021

 Korugovane kanalizacione cevi za izgradnju mreže 
PožegaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAŠ DOM PO, POŽEGArok: 10.12.2021

 Radovi na rekonstrukciji i dogradnji medicinskog centra i rekonstrukciji postojeće trafostanice 
ProkupljeGRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJArok: 07.12.2021

 Nabavka dva polovna kamiona sa novim nadogradnjama cisterni za vodu 
ProkupljeJKP HAMMEUM PROKUPLJErok: 10.12.2021

 Projektovanje i izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda 
RaškaOPšTINSKA UPRAVA RAšKArok: 06.12.2021

 Lož ulje 
RažanjOSNOVNA ŠKOLA "IVAN VUŠOVIĆ"rok: 06.12.2021

 Dizel gorivo 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 13.12.2021

 Električna energija 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 13.12.2021

 Transportne rolne za separacije 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 08.12.2021

 Ispitivanje, štelovanje sa popravkom releja i usmeravanjem relejne zaštite 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 08.12.2021

 Kotrljajući ležajevi 
ResavicaJP PEU RESAVICArok: 09.12.2021

 Medicinski kiseonik 
RumaDOM ZDRAVLJA "RUMA"rok: 30.11.2021

 Nabavka usluga investicionog održavanja na Transfer stanici 
ŠabacJKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAčVA" ŠABACrok: 16.12.2021

 Godišnji pregled i servis pumpi po kotlarnicama (Grundfoss) 
ŠabacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TOPLANA-ŠABAC"rok: 06.12.2021

 Električna energija 
SečanjJKP SEčANJrok: 06.12.2021

 Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe opremanja hidrotermalne bušotine Se-1/H i povezanog toplovoda 
SentaOPšTINA SENTArok: 02.12.2021

 Gorivo za kotao 
SentaOPŠTA BOLNICA SENTArok: 10.12.2021

 Električna energija 
ŠidJKP VODOVOD, SA PO ŠID, SVETOG SAVE 40rok: 30.11.2021

 Nabavka električne energije 
ŠidJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ŠIDrok: 01.12.2021

 Nabavka električne energije 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 13.12.2021

 Nabavka goriva 
ŠidJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ŠIDrok: 15.12.2021

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu 
SjenicaOPšTINA SJENICArok: 13.12.2021

 Medicinski gasovi 
SmederevoOPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA"rok: 16.12.2021

 Radovi na uklanjanju divljih deponija na teritoriji grada Smedereva 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 14.12.2021

 Tehnički materijal 
SmederevoOPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA"rok: 07.12.2021

 Nabavka mazuta za šk.2021/22 godinu 
SmederevoOSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ"rok: 06.12.2021

 Vodovodni materijal - prohromske šelne - reparator spojnice 
SmederevoJKP VODOVOD SMEDEREVOrok: 09.12.2021

 Električna energija 
SmederevoOSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ"rok: 15.12.2021

 Medicinski kiseonik 
SokobanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI "SOKOBANJA"rok: 03.12.2021

 Prirodni gas 
SopotEKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SOPOTrok: 10.12.2021

 Usluge tehničkog ispitivanja, po partijama 
Sremska KamenicaJAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA SREMSKA KAMENICArok: 10.12.2021

 Servisno održavanje klima uređaja, klimatizaciono ventilacionih sistema i čilera, rezervni delovi i potrošni materijal 
Sremska Kamenica"INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE"rok: 07.12.2021

 Električna energija 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA, SREMSKA MITROVICArok: 10.12.2021

 Gorivo 
Sremska MitrovicaJKP VODOVOD SREMSKA MITROVICArok: 07.12.2021

 Električna energija 
Sremska MitrovicaJKP VODOVOD SREMSKA MITROVICArok: 20.12.2021

 Oprema za drvni pogon - sušač vazduha 
Sremska MitrovicaKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICIrok: 06.12.2021

 Električna energija 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALIJE"rok: 06.12.2021

 Analiza vode za piće i usluge ispitivanja površinskih i otpadnih voda 
Stara PazovaJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" J.P. STARA PAZOVArok: 06.12.2021

 Hemikalija za PPOV - Polielektrolit 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.12.2021

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJArok: 06.12.2021

 Autopodizač 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILOrok: 13.12.2021

 Izrada koncepcijskog projekta za ugradnju akumulatora toplote 
SuboticaJKP SUBOTIČKA TOPLANArok: 30.11.2021

 Vodomeri i rezervni delovi 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.12.2021

 Medicinski i tehnički gasovi 3. deo 
SuboticaOPŠTA BOLNICA SUBOTICArok: 30.11.2021

 Izrada Studije "Revizija aktivnosti Grada Subotice u oblasti zaštite životne sredine i socijalnih pitanja" 
SuboticaGRADSKA UPRAVA SUBOTICArok: 30.11.2021

 Usluga uređenja stočnog groblja 
SuboticaGRADSKA UPRAVA SUBOTICArok: 03.12.2021

 Ugalj 
SuboticaDOM ZDRAVLJA SUBOTICArok: 07.12.2021

 Benzi i dizel 
SuboticaDOM ZDRAVLJA SUBOTICArok: 22.12.2021

 Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4 
SuboticaJKP SUBOTIČKA TOPLANArok: 14.12.2021

 Tipske posude od 120 litara 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILOrok: 08.12.2021

 Gorivo i gas za vozila 
SuboticaVETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT "SUBOTICA"rok: 10.12.2021

 Nabavka i isporuka elektricne energije 
SurdulicaJAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD"SURDULICArok: 15.12.2021

 Nabavka goriva za motorna vozila 
SvilajnacPOLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA šKOLA SA DOMOM UčENIKA "SVILAJNAC"rok: 30.11.2021

 Nabavka i isporuka ogreva 
SvilajnacOSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"rok: 08.12.2021

 Nabavka i ugradnja 2 toplovodn akotla na pele snage po 400 KW 
SvrljigDOM ZDRAVLJA "DR LJUBINKO ĐORĐEVIĆ"rok: 10.12.2021

 Radovi na ugradnji unutrašnje gasne instalacije 
TitelDOM ZDRAVLJA TITELrok: 01.12.2021

 Dizel gorivo i motorni benzin 
TrstenikJAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE "KOMSTAN"rok: 20.12.2021

 Nabavka kontejnera za primarnu selekciju otpada 
TrstenikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE TRSTENIKrok: 07.12.2021

 Električna energija 
TutinOPšTINA TUTINrok: 20.12.2021

 Električna energija 
TutinPREDŠKOLSKA USTANOVA "HABIBA STOČEVIĆ"rok: 30.11.2021

 Električna energija 
UmkaOSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ"rok: 10.12.2021

 Evro dizel, mazut 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NISKOGRADNJArok: 22.12.2021

 Oprema za očuvanje životne sredine 
UžiceZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICErok: 07.12.2021

 Nabavka elektricne energije 
ValjevoMEDICINSKA ŠKOLA "DR MIŠA PANTIĆ"rok: 30.11.2021

 Nabavka elektricne energije 
ValjevoMEDICINSKA ŠKOLA "DR MIŠA PANTIĆ"rok: 03.12.2021

 Čišćenje kotla 30 MW i kotla 50 MW 
ValjevoJKP TOPLANA-VALJEVO VALJEVOrok: 03.12.2021

 Izvođenje radova na unapređenju grejanja u objektima javne namene 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 09.12.2021

 Usluge održavanja odlagališta komunalnog otpada - deponije 
Veliko GradišteJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DUNAV VELIKO GRADIŠTErok: 07.12.2021

 Gorivo 
VranjeJP ZA PREČIŠĆAVANJE I DIS. VODE, PREČ. I ODVOĐENJE OTP. VODA I ODV.ATM.VODA VODOVOD VRANJE, P.O.rok: 21.12.2021

 Rezervni delovi 
VranjeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMRAD, VRANJErok: 07.12.2021

 Tehnički pregled kotlarnice na biomasu, poveznog toplovoda i izmenjivačke stanice 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 06.12.2021

 Solarni paneli sa pratećom opremom za vrtić 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 07.12.2021

 Anaiza vode za piće i analiza otpadnih voda 
VrbasJKP KOMUNALAC VRBASrok: 30.11.2021

 Električna energija za javnu rasvetu 
VršacGRAD VRšACrok: 21.12.2021

 Usluge popravke i održavanje vozila - Teretna vozila autosmećari 
ŽabaljJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA"rok: 09.12.2021

 Električna energija za 2022 
ZaječarAPOTEKARSKA USTANOVA ZAJEČARrok: 06.12.2021

 Električna energija 
ZemunOSNOVNA ŠKOLA "GAVRILO PRINCIP"rok: 07.12.2021

 Električna energija 
ZemunOSNOVNA ŠKOLA "BRANKO PEŠIĆ"rok: 07.12.2021

 Generator visokonaponskog signala visokih frekvencija 
ZemunINSTITUT ZA FIZIKUrok: 06.12.2021

 Instalacija centralnog grejanja 
ŽitkovacOSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ"rok: 02.12.2021

 Nabavka električne energije 
ŽitorađaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ŽITORAĐA"rok: 01.12.2021

 Radovi na uklanjanju divljih deponija 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA ZRENJANINrok: 07.12.2021

 Elektromotor cirkulacione pumpe 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA ZRENJANINrok: 03.12.2021

 Isporuka i ugradnja delova frekventnog regulatora 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA ZRENJANINrok: 06.12.2021

 Gorivo 
ZrenjaninVODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUšTVO "SREDNJI BANAT" DOO ZRENJANINrok: 10.01.2022